Kalendarz publikacji wyników

W roku 2017 zostaną przeprowadzone 4 edycje badania Jakości obsługi w Placówce oraz Jakości obsługi w kanałach zdalnych, których średni wynik pozwoli wyłonić najlepszych.

Kalendarz publikacji wyników poszczególnych edycji:

  • I edycja – koniec czerwca (placówki) / 1 tydzień lipca (kanały zdalne)
  • II edycja – wrzesień
  • III edycja – listopad
  • IV edycja – luty 2018 (wyłonienie zwycięzców)

wszystkie informacje związane z Instytucją roku dostępne są na stronie www.instytucjaroku.pl

 

Podziel się: