1 mld zł na rachunkach PPK prowadzonych przez PKO TFI

  • Już ponad 1 mld zł zgromadzili uczestnicy PPK na rachunkach programu w PKO TFI
  • Suma środków PPK zgromadzonych w PKO TFI w ciągu pół roku podwoiła się
  • Blisko pół miliona uczestników PPK już aktywnie oszczędza na emeryturę

Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych prowadzonych przez PKO TFI zgromadzili na swoich rachunkach już ponad 1 mld zł. Pół roku wystarczyło na to, aby suma środków zgromadzonych w ramach tego programu emerytalnego w PKO TFI podwoiła się. Blisko pół miliona uczestników PPK już aktywnie oszczędza na emeryturę.

– Obecnie mamy blisko pół miliona uczestników programu, na których rachunki wpłynęły co najmniej  pierwsze składki. Liczba takich rachunków w PKO TFI systematycznie wzrasta. Tylko w ciągu miesiąca  odnotowaliśmy przyrost o ponad  25 tys. Ten proces potwierdza nasze wcześniejsze prognozy –  Program PPK  stopniowo  zdobywa coraz większą rzeszę zwolenników i wzbudza coraz większe zaufanie.  Przykład pracowników  aktywnie w nim uczestniczących  wpływa pozytywnie na inne  osoby wahające się czy uczestniczyć w PPK – mówi Piotr Żochowski prezes PKO TFI.

PKO TFI jest najbardziej aktywnym uczestnikiem rynku PPK od momentu uruchomienia programu. Już w pierwszym etapie jego wdrażania spółka Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego osiągnęła pozycję lidera i stale go utrzymuje. Obecnie ma  blisko 35-procentowy  udział w rynku aktywów PPK. Doświadczenie w zakresie wcześniejszego wdrażania i prowadzania bliźniaczych do  PPK – Pracowniczych Planów Emerytalnych  (PKO TFI prowadzi blisko 81,5 tys. tych rachunków) miało między innymi wpływ na to, że PKO TFI zdobyło zaufanie zarówno dużych i średnich firm w sektorze prywatnym jak i ważnych instytucji sektora finansów publicznych.  Wyprzedzając ustawowe terminy przystąpienia do programu, umowy na prowadzenie PPK podpisały już z PKO TFI: Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy.
W styczniu ruszył ostatni etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Obejmuje podmioty sektora publicznego oraz małe i mikro firmy. Terminy zawarcia umów  dla jednostek sektora publicznego są następujące:  do 26 marca 2021 r. umowa o zarządzanie PPK  oraz  do 10 kwietnia 2021 r. umowa o prowadzenie PPK, dla pozostałych firm terminy zawarcia tych umów to odpowiednio:  do 23 kwietnia 2021 r., oraz  do 10 maja 2021 r.
Podobnie jak wszystkim partnerom, którzy już skorzystali z możliwości prowadzenia PPK we współpracy z PKO TFI, firma  oferuje nowym uczestnikom programu kompleksowe wsparcie w kwestiach merytorycznych i technicznych. Przedsiębiorstwo, bez względu na skalę działania, może korzystać z dedykowanego systemu obsługi zarówno w zakresie dokumentacji kadrowej, jak i indywidualnych kont pracowników. Towarzystwo oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrażania PPK, a także obsługę uczestników online (i-fundusze.pl). Uczestnicy PPK korzystający z bankowości elektronicznej  PKO Banku Polskiego w serwisie iPKO w którym mogą zarządzać swym rachunkiem osobistym, kartami i innymi produktami posiadanymi w banku, mogą też na bieżąco śledzić stan konta PPK prowadzonego w PKO TFI w ramach usługi Moje aktywa.
Warto również podkreślić, że opłaty za zarządzanie PPK pobierane przez PKO TFI są konkurencyjne na tle rynku, a ich wysokość może być jeszcze znacząco niższa, ze względu na przepisy Ustawy o PPK, które określają do jakiego poziomu aktywów mogą być one pobierane, w szczególności biorąc pod uwagę dotychczasowy udział PKO TFI w łącznej wartości aktywów wszystkich funduszy PPK w Polsce. Daje to uczestnikom PPK możliwość zebrania dodatkowego kapitału na emeryturę przy relatywnie niewielkich kosztach związanych z obsługą programu.