20. Warsaw International Banking Summit i 16. Insurance Forum w formule ONLINE

19-20 października 2020 r. odbyło się Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń, które zorganizowane zostało w formie transmisji ONLINE. Podczas 20. Warsaw International Banking Summit i 16. Insurance Forum ponad 360 uczestników wysłuchało merytorycznych prezentacji oraz debat z udziałem przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego i bankowego.

Konferencję otworzyli wspólnie Artur Olech, Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum, CEO, HiPRO oraz Andrzej Kopyrski, Przewodniczący Rady Programowej Warsaw International Banking Summit. Blok inauguracyjny rozpoczęło wystąpienie Gościa Honorowego, Adama Glapińskiego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Debata skupiła się na odbudowie gospodarki Polski i innych krajów w czasach recesji.

Tematyka kolejnych debat oraz prezentacji merytorycznych skupiona była na wyzwaniach banków w nowej rzeczywistości, perspektywie rozwoju rynku kapitałowego, dystrybucji ubezpieczeń w czasie pandemii oraz trendach w cyfrowej transformacji bankowości i ubezpieczeń.

Drugi dzień kongresu rozpoczął się od uhonorowania laureatów Konkursu Liderzy Świata Bankowości i Ubezpieczeń. W ramach 10 kategorii wyróżnieni zostali m. in.:

  • Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju w kategorii Wizjoner finansów
  • PKO Bank Polski w kategorii Najlepszy bank
  • BNP Paribas Bank Polska w kategorii Najbardziej przyjazny bank
  • UNIQA Polska w kategorii Najlepsza firma ubezpieczeniowa
  • Małgorzata Makulska, Wiceprezes Zarządu (1995-2019), ERGO Hestia z nagrodą specjalną kapituły konkursu

Pełna lista laureatów dostępna na stronie: https://bankowosciubezpieczenia.pl/laureaci/

Podczas debat eksperci omówili takie kwestia jak płatności w nowej rzeczywistości, zmiany w ofercie produktowej w postcovidowej erze, perspektywy stojące przed rynkiem ubezpieczeń grupowych, zmiany w polityce kredytowej i pożyczkowej oraz wnioski dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych w okresie pandemii.

W kongresie wzięli udział m. in.:

Marek Dietl, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Paweł Pytel, Wiceprezes Zarządu, Aviva

Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu, Citi Handlowy

Leszek Skiba, Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu, Bank Pekao SA

Tomasz Kulik, Członek Zarządu, PZU SA

Adam Pers, Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, mBank

Jerzy Śledziewski, Wiceprezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska S.A.

Pełna lista prelegentów na https://bankowosciubezpieczenia.pl/prelegenci/

Partnerzy 20. Warsaw International Banking Summit i 16. Insurance Forum

  1. Warsaw International Banking Summit

Partnerzy Strategiczni: Atende, Limitless Technologies, Fujitsu, Visa, PFR PPK, Veritas

Partnerzy: Alfavox, dLK Legal, Loando, Simon Kucher & Partners, SentiOne, Abak, Profescapital

Sponsor: IDENTT

  1. Insurance Forum

Partnerzy Strategiczni: Atende, Ecom Software, Limitless Technologies, TUZ Ubezpieczenia

Partnerzy: Cenatorium, Comadso, Insly, Signius, Radware, Abak, Profescapital,

Sponsorzy: Edward.ai

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją https://bankowosciubezpieczenia.pl/spotkanie-liderow-swiata-bankowosci-i-ubezpieczen-19-20-10-2020/