2018 – rekordowy rok dla ERGO Hestii

Przekroczenie bariery 6 miliardów złotych składki i rekordowy wynik techniczny to efekt dynamicznego rozwoju i utrzymania wysokiej rentowności Grupy ERGO Hestia. Jakość usług, produktów oraz rozwiązań IT ERGO Hestii potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia dla spółki.

Grupa ERGO Hestia w 2018 roku:

  • składka przypisana brutto: 6,535 mld zł,
  • wynik techniczny: 412,78 mln zł,
  • zysk netto: 384,57 mln zł,
  • dynamika sprzedaży: 111,6 proc.,
  • premiera nowoczesnych systemów: Jupiter i Syriusz.

Dynamiczny rozwój sprzedaży zaowocował składką na poziomie 6,535 mld zł – najwyższą w historii Grupy ERGO Hestia. W połączeniu z wysoką rentownością zysk netto Grupy osiągnął wartość 384,57 mln zł. Rekorodwe wyniki techniczne zanotowało towarzystwo majątkowe oraz cała Grupa – odpowiednio 385,64 mln oraz 412,78 mln zł.

2018 rok po raz kolejny potwierdził silną pozycję ERGO Hestii w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych. Sukcesem zakończyła się transformacja modelu biznesowego od dystrybucji zaawansowanych produktów ubezpieczeniowych w kierunku kompleksowych usług dających dodatkowe korzyści klientom. Nowa platforma ubezpieczeń korporacyjnych – Hestia Corporate Solutions – to odpowiedź na wyzwania cyfrowej gospodarki. Inżynierowie z Hestii Loss Control zbudowali centrum ryzyk cybernetycznych, tworząc paletę usług predykcji i prewencji, które pomagają klientom ERGO Hestii zabezpieczyć pewność ciągłości biznesu. Oferta ubezpieczenia zakłada również serwis inżynierski w zakresie testów podatności infrastruktury IT na zagrożenia atakami cybernetycznymi, a jej uzupełnieniem jest wsparcie klienta po szkodzie w zakresie odzyskiwania danych.

Jakość oferty korporacyjnej potwierdziło Stowarzyszenie Polskich Brokerów przyznając ERGO Hestia po raz 12 nagrodę dla najlepszego ubezpieczyciela dla firm.

DANE FINANSOWE GRUPY ERGO HESTIA

Spółki Grupy ERGO Hestia: Dynamika sprzedaży w przypadku ubezpieczeń majątkowych i życiowych wyniosła: 111,6 proc. Spółka majątkowa razem z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia osiągnęła wartość składki przypisanej brutto na poziomie 6,535 mld zł. Zysk netto spółek sięgnął 384,57 mln zł, a wynik techniczny wyniósł 412,78 mln zł. W ramach odszkodowań klienci Grupy ERGO Hestia otrzymali łącznie 4,176 mld zł.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, które oferuje ubezpieczenia majątkowe, w ciągu dwunastu miesięcy 2018 roku zebrało 6,092 mld zł składki przypisanej brutto, to o 12,1 proc. więcej niż w 2017 roku i jednocześnie o 5 punktów procentowych więcej, niż rynek. Wyniki finansowy i techniczny za 2018 rok osiągnęły poziom odpowiednio 363,13 mln zł oraz 385,64 mln zł.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA zebrało w całym 2018 roku 442,85 mln zł składki przypisanej brutto, co oznacza wzrost o 5,7proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk netto spółki wyniósł 21,44 mln zł (dynamika 1739,6 proc.), a wynik techniczny zamknął się na poziomie 27,13 mln zł (dynamika 100,8 proc.).

KOMENTARZ DO WYNIKÓW FINANSOWYCH

– „Bardzo dynamiczny rozwój Grupy potwierdziły historycznie najlepsze osiągnięcia zarówno pod kątem zebranej składki, jak też wyniku finansowego“ – mówi Grzegorz Szatkowski, wiceprezes ERGO Hestii ds. finansowych.  „Przekroczenie w ubezpieczeniach majątkowych poziomu 6 miliardów składki przypisanej brutto i utrzymanie ponadrynkowej dynamiki było możliwe między innymi dzięki wdrożeniu zaawansowanych modeli taryfikacyjnych. Nie bez znaczenia dla wyniku było utrzymanie wysokiej efektywności kosztowej“.

Zgodnie z nową strategią ERGO Hestia mocna stawia na potencjał analityczny zasobów informacyjnych spółki i kompetencje pracowników. Synergia tych wartości buduje przewagę rynkową ERGO Hestii.

– „Bardzo dobre wyniki finansowe dopingują nas do zwiększania wysiłku, aby utrzymać dla naszych klientów najwyższy standard ochrony. W minionym roku uruchomiliśmy pierwsze roboty automatyzujące procesy biznesowe i wprowadziliśmy dwa zaawansowane technologicznie systemy dla naszych pośredników – Jupiter i Syriusz. Obydwa są dedykowane dużym strukturom sprzedażowym, są intuicyjne i pozwalają na szybką sprzedaż ubezpieczeń. Dodatkowo Syriusz otwiera nową erę ubezpieczeń na życie ERGO Hestii. Kolejnym krokiem –  już niedługo – będzie wprowadzenie nowych ubezpieczeń na życie dla klientów detalicznych“ – podsumowuje Grzegorz Szatkowski.

WYBRANE NAGRODY PRZYZNANE ERGO HESTII W 2018 ROKU

Nagroda Złoty Zderzak przyznawana przez właścicieli serwisów samochodowych potwierdzają przede wszystkim inwestycje w podnoszenie jakości i rozwój. Podczas XII Insurance Forum ERGO Hestia zwyciężyła w kategorii „Najlepszy Ubezpieczyciel”. W obszarze ubezpieczeń korporacyjnych decyzją brokerów ERGO Hestia po raz 11 otrzymała nagrodę Fair Play, co pokazało, że firma mimo wcześniejszych wyróżnień nie spoczywa na laurach. Brokerzy potwierdzili swoją ocenę pod koniec roku w wydanym przez KNF „Raporcie o stanie rynku brokerskiego w 2017 roku”.