2,7 mld euro zasiliło projekty wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym

Po pierwszym roku działania, wspólna inicjatywa na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. Joint Initiative on Circular Economy – JICE) zapewniła długoterminowe finansowanie projektów na kwotę 2,7 mld euro. Ma to przyspieszyć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. W sumie sześć największych publicznych instytucji finansowych w Europie, które powołały inicjatywę JICE, chce przeznaczyć na ten cel co najmniej 10 mld euro w ciągu pięciu lat (2019–2023).

Członkami inicjatywy są europejskie banki i instytucje rozwoju: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK – Polska), Groupe Caisse des Dépôts Groupe (CDC – Francja) razem z Bpifrance, Cassa Depositi e Prestiti (CDP – Włochy), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Instituto de Crédito Oficial (ICO – Hiszpania) oraz KfW (Niemcy).
Członkami inicjatywy są europejskie banki i instytucje rozwoju: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK – Polska), Groupe Caisse des Dépôts Groupe (CDC – Francja) razem z Bpifrance, Cassa Depositi e Prestiti (CDP – Włochy), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Instituto de Crédito Oficial (ICO – Hiszpania) oraz KfW (Niemcy).
W ostatnim roku sześć instytucji udzieliło finansowania projektom z różnych sektorów gospodarki. Były to inwestycje m.in. w rolnictwie, przemyśle i usługach, mobilności, rozwoju miast, gospodarce odpadami i gospodarce wodnej. Projekty objęły wszystkie etapy łańcucha wartości i cyklu życia produktów – od fazy projektowania i produkcji do momentu przywracania wartości w obiegu zamkniętym. Najnowsze wspierane firmy i projekty to:
  • GRASPAPER, niemiecki start-up zajmujący się produkcją papieru i innowacyjnych opakowań
  • Vestiaire collective, serwis internetowy, na którym ponad 9 milionów użytkowników może sprzedawać i kupować używaną odzież luksusową
  • Winnow, firma opracowująca rozwiązania, które ograniczają marnowanie żywności w profesjonalnych kuchniach
  • Aquaservice, wiodący hiszpański dostawca usług wodnych, który poddaje recyklingowi i ponownie wykorzystuje wszystkie swoje narzędzia oraz utrzymuje sprzęt w dobrej kondycji dzięki programowi napraw
  • Palazzo delle Finanze (Firenze), renowacja budynków w celu dostosowania do nowych potrzeb użytkowych, połączona z całkowitą przebudową terenu poza kompleksem
  • Starmeat, najwyższej jakości przetwórstwo mięsne polskiego producenta, wykorzystujące innowacyjny proces ograniczający marnowanie surowca
Wspólna inicjatywa na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (JICE) umożliwia finansowanie w formie kredytów, inwestycji kapitałowych, gwarancji i pomocy technicznej dla kwalifikujących się projektów. Opracowuje także innowacyjne formy finansowania na potrzeby infrastruktury publicznej i prywatnej, gmin, przedsiębiorstw różnej wielkości oraz projektów badawczych i innowacyjnych.
Ponadto JICE, za pośrednictwem wyspecjalizowanych grup roboczych, wspiera bieżące działania Komisji Europejskiej i opracowuje schematy finansowania. Angażuje się także w działania upowszechniające wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym w europejskim środowisku biznesowym i finansowym.
image_processing20190718-32280-1va6q2t.png
Prezes zarządu BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka: „Inwestycje wpisujące się w gospodarkę obiegu zamkniętego traktujemy przede wszystkim jako dbałość  o zasoby i jakość życia przyszłych pokoleń. Projekty te wymagają zazwyczaj większych nakładów finansowych. Już teraz wiemy, że środki publiczne nie pokryją wszystkich potrzeb. Rozwiązaniem jest m.in. zrównoważone finansowanie, czyli mobilizowanie kapitału prywatnego i zachęcanie firm do realizowania coraz bardziej ekologicznych przedsięwzięć. Jestem przekonana, że to właśnie banki i instytucje rozwoju, w Polsce BGK, odegrają w tym procesie ważną rolę. JICE pokazuje, że potrafimy to robić w ścisłej współpracy i skutecznie na poziomie europejskim.”
Dyrektor generalny CDC Eric Lombard: „Jesteśmy dumni, że Grupa Caisse des Dépôts ma swój udział w tej wspólnej inicjatywy i będzie nadal wspierać przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym we Francji, wraz z naszymi europejskimi partnerami. Wyniki, które wspólnie osiągnęliśmy w pierwszym roku funkcjonowania JICE, są obiecującymi sygnałami dla przyszłego rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym na naszych terytoriach. Obecny kryzys zdrowotny i gospodarczy jest zachętą do podejmowania dalszych działań w celu promowania odpowiedzialnego wykorzystywania naszych zasobów w nadchodzących latach. Dlatego wkład Caisse des Dépôts we francuski plan naprawy kładzie duży nacisk na klimat i ochronę przyrody, w tym na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zgodnie z Europejskim planem naprawy i Europejskim Zielonym Ładem.”
Dyrektor generalny CDP Fabrizio Palermo: „Grupa CDP wzmocniła swoje wsparcie dla administracji publicznej i społeczności lokalnych, mając na celu promowanie przejścia na bardziej zrównoważony model rozwoju o obiegu zamkniętym. Pokazuje to, że pomysł uruchomienia wspólnej inicjatywy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (JICE) był zarówno właściwy, jak i aktualny. Z tego powodu jestem przekonany, że wspólne wysiłki instytucji zaangażowanych w JICE będą miały kluczowe znaczenie dla wypracowania odpowiedniej odpowiedzi na nowe wyzwania związane z obecnym kryzysem, które sprawiają, że przejście na globalną gospodarkę o obiegu zamkniętym jest pilniejsze niż kiedykolwiek.”
Prezes EIB, Dr. Werner Hoyer: “JICE to namacalny przykład tego, jak można tworzyć wartość poprzez zwiększanie koordynacji między interesariuszami w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Największe europejskie publiczne instytucje finansowe mają teraz wspólną definicję obiegu zamkniętego, dzielą się najlepszymi praktykami i mogą łatwiej realizować projekty dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym. Z niecierpliwością czekamy na kontynuację tej współpracy, odzwierciedlając wspólne ambicje klimatyczne, aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego.”
Prezes ICO, José Carlos Garcia de Quevedo: „Gospodarka o obiegu zamkniętym to koncepcja ściśle związana z życiem na tej planecie i jej możliwościami utrzymania w czasie. Wiemy o tym na pewno i musimy zdecydowanie włączyć to do naszych zasad. W tym sensie JICE jest doskonale powiązany z hiszpańską polityką zrównoważonego rozwoju, a zatem z polityką ICO. Z tego powodu cieszy nas dobry początek tej inicjatywy w jej pierwszą rocznicę i jesteśmy zdecydowani podwoić nasze wysiłki finansowe i współpracę z naszymi europejskimi partnerami w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednocześnie będziemy pracować nad zmaksymalizowaniem ogromnego impetu, jaki programy europejskie mogą nadać tej inicjatywie w ramach kolejnego budżetu UE, europejskiego planu naprawy i Europejskiego Zielonego Ładu.”
Dyrektor generalny KfW, Dr. Günther Bräunig: “Oprócz redukcji szkodliwych dla klimatu emisji gazów cieplarnianych, redukcja zużycia nowych zasobów jest kolejnym głównym wyzwaniem na drodze do przyszłościowego systemu gospodarczego. Przejście do zrównoważonej gospodarki wymaga ogromnych inwestycji, które można przeprowadzić tylko wspólnie. Jesteśmy dumni z sukcesu, jaki odnieśliśmy wspólnie z naszymi partnerami w Europie, promując gospodarkę o obiegu zamkniętym. Nie poprzestaniemy na tych osiągnięciach i będziemy je postrzegać jako zachętę do dalszej pracy.”