3 ekspertów Gothaer odznaczonych za zasługi dla rynku ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń przyznała odznakę „Za Zasługi dla Ubezpieczeń” Annie Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych, Krzysztofowi Kocjanowi, Dyrektorowi Biura Reasekuracji i Kontroli Portfela oraz Konradowi Milewskiemu, Zastępcy Dyrektora Biura Likwidacji Szkód.  Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbyło się 26 stycznia 2016 roku.

Przyznanie odznaki „Za Zasługi dla Ubezpieczeń” aż trzem ekspertom to duże wyróżnienie dla całej firmy. Cieszę się, że w zespole Gothaer znajdują się osoby, których zawodowe dokonania są doceniane przez całą branżę. To potwierdzenie, że eksperci Gothaer nie tylko odgrywają kluczową rolę w spółce, ale także mają wpływ na rozwój rynku. Wierzę, że uda nam się dalej z sukcesami współtworzyć nowoczesny sektor ubezpieczeniowy w Polsce – powiedziała Anna Włodarczyk-Moczkowska, Prezes Zarządu Gothaer TU S.A.

Odznaka jest przyznawana osobom i instytucjom, które wniosły znaczący wkład w rozwój ubezpieczeń w Polsce. Komisja PIU oceniła między innymi całą dotychczasową historię zawodową kandydatów do nagrody. Wyróżnienie przyznano osobom o ponad 20-letnim doświadczeniu na rynku ubezpieczeniowym w Polsce.

Anna Materny od 2013 roku pełni funkcję Dyrektora Biura Ubezpieczeń Detalicznych Gothaer TU S.A. W swojej dotychczasowej karierze odpowiadała za wprowadzanie na rynek nowych linii produktowych, przygotowanie strategii sprzedażowych ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Była także odpowiedzialna za sprzedaż i poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji oraz nadzorowała likwidację szkód.

Krzysztof Kocjan jest związany z Gothaer TU S.A. od 2003 roku. Jako Dyrektor Biura Reasekuracji
i Kontroli Portfela od kilkunastu lat przyczynia się do rozwoju tej dziedziny rynku ubezpieczeniowego. Piastując stanowiska dyrektorskie i kierownicze odpowiadał za tworzenie programów reasekuracyjnych, reasekurację obligatoryjną i fakultatywną w ubezpieczeniach majątkowych.

Konrad Milewski jako Zastępca Dyrektora Biura Likwidacji Szkód w Gothaer TU S.A., odpowiada za zarządzanie pionem likwidacji szkód komunikacyjnych, gdzie sprawuje nadzór nad technicznymi i merytorycznymi procesami likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Jest rzeczoznawcą  techniki  samochodowej  i  ruchu  drogowego, biegłym  sądowym, wykładowcą. Posiada rozległą wiedzę w dziedzinie ubezpieczeń komunikacyjnych, którą chętnie się dzieli – wykładał między innymi na studiach podyplomowych Politechniki Krakowskiej, Świętokrzyskiej oraz Warszawskiej. Współpracuje z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i innymi organizacjami działającymi na krajowym rynku ubezpieczeniowym jak również z organizacjami rzeczoznawców i biegłych.

źródło: Gothaer