38 dobrych praktyk Banku BNP Paribas wyróżnionych w 19. Raporcie Dobrych Praktyk Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz 19. zaprezentowało Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, czyli największy polski przegląd inicjatyw z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. W tegorocznej publikacji wyróżnionych zostało 38 inicjatyw Banku BNP Paribas.

Wśród wyróżnionych inicjatyw znalazły się m.in. powołanie Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju, zakup energii elektrycznej pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł, wdrażanie rozwiązań paperless, program corporate wellness „Dobrze”, wsparcie służb medycznych oraz zaangażowanie społeczne w czasie pandemii, a także programy stypendialne Fundacji BNP Paribas „Klasa”, „Agrotalenty” i „Wiedza do potęgi” oraz szereg innych działań na rzecz społeczności i środowiska naturalnego.

– Kolejny raz Forum Odpowiedzialnego Biznesu doceniło liczne inicjatywy Banku BNP Paribas. To dla nas potwierdzenie, że strategiczne podejście do zarządzania odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem oraz zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju to właściwy kierunek. Dziękujemy pracownikom banku za codzienną pracę na rzecz zmieniania naszego otoczenia, czego efektem jest tak imponujący zbiór dobrych praktyk. Dziękujemy także ekspertom Forum Odpowiedzialnego Biznesu – naszego wieloletniego partnera – za merytoryczne wsparcie i tworzenie przestrzeni do inspiracji oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniami firm z różnych branż – mówi Maria KrawczyńskaDyrektor Biura CSR i Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas, Członek Zarządu Fundacji BNP Paribas.

Od 2008 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżniło ponad 200 dobrych praktyk Banku BNP Paribas.

Pełna lista dobrych praktyk zgłoszonych przez Bank BNP Paribas i opublikowanych w Raporcie Dobrych Praktyk za rok 2020, w podziale na filary Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju Banku, znajduje się na stronie: https://www.bnpparibas.pl/csr/raporty-csr w zakładce Publikacje.

19. edycja Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu potwierdza ogromną mobilizację i zaangażowanie biznesu w walkę z pandemią. 19. edycja Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zawiera 1958 przykładów dobrych praktyk (1696 w poprzedniej edycji), które zostały zgłoszone przez 225 firm (214 w poprzedniej edycji), w tym 57 firm z sektora mikro, małych i średnich (55 w poprzedniej edycji). Pod względem dobrych praktyk to rekordowa publikacja, natomiast liczba firm to drugi wynik w historii ukazywania się raportu. Na liczbę blisko 2000 działań CSR składają się dwie grupy praktyk. Pierwsza z nich to praktyki nowe, zgłoszone po raz pierwszy do raportu. W najnowszej edycji znalazło się ich 1013 (712 w poprzedniej edycji). Drugą grupę stanowią praktyki długoletnie, opublikowane już w poprzednich edycjach raportu, ale realizowane w minionym roku. W tym roku było to 945 inicjatyw z zakresu odpowiedzialności biznesu (983 w poprzedniej edycji).

Aż 40 proc. wzrost praktyk zgłoszonych do raportu po raz pierwszy dowodzi tego, że firmy podejmowały inicjatywy z zakresu CSR na nowych polach, co często wymuszone było wyzwaniami czasu pandemii. Autorzy raportu zwracają uwagę na trendy takie jak: 80 proc. zwiększenie się liczby nowych działań CSR w obszarze zagadnień konsumenckich, wzrost o 65 proc. w uczciwych praktykach operacyjnych i 40 proc. wzrost w obszarze praktyk z zakresu pracy. Powyższa dynamika może być podyktowana wyborem kluczowych grup interesariuszy, wobec których należało podjąć priorytetowo działania zapewniające bezpieczeństwo w miejscu pracy, codziennych zakupów i korzystania z usług czy współpracy z dostawcami.

Cele Zrównoważonego Rozwoju. Zdrowie priorytetem

Najnowsza edycja raportu jest piątą, w której dobre praktyki zawierają również informację o tym, do realizacji którego Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ kontrybuują. Tegoroczny Raport przynosi zmianę pozycji dotychczas dwóch najczęściej wskazywanych celów. Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia (574 praktyk) wyprzedził Cel 4 – Dobra jakość edukacji – 433 działań. Dowodzi to znaczenia kwestii ochrony zdrowia w minionym roku i tego, że biznes odegrał na tym polu ważną rolę. Podobnie jak w poprzedniej edycji na trzecim miejscu znalazł się Cel 8 – wzrost gospodarczy i godna praca (415 dobrych praktyk).

Najmniej praktyk dotyczy Celu 14 – Życie pod wodą, Celu 2 – Zero głodu oraz Celu 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm (od edycji za rok 2019 obowiązuje limit rejestracji nowych dobrych praktyk), które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne są na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/?type=114.

Wersja PDF raportu do pobrania na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2020/

Działania CSR z edycji za rok 2020 dostępne są również w wyszukiwarce dobrych praktyk na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/