80 lat SKO PKO Banku Polskiego – wystawa dotarła do Katowic

W SKO PKO Banku Polskiego oszczędzania uczy się już trzecie pokolenie młodych Polaków. Na co zbierali pieniądze uczniowie kilkadziesiąt lat temu? Jakie nagrody i odznaki mogli zdobyć za regularne oszczędzanie? Tego i wiele więcej można dowiedzieć się z wystawy “80 lat SKO” w katowicach.

Obecnie do SKO PKO Banku Polskiego należy co 3. szkoła podstawowa w kraju. Jak uczniowie opisują SKO, które w tym roku obchodzi 80-lecie? „Jest to coś, w czym cały rok zbieram pieniądze na swoje wydatki i na wakacje”. „To taki szkolny bank”. „Dzięki temu oszczędzam” – to niektóre z odpowiedzi.

Z okazji jubileuszu zorganizowano wystawę pokazującą fenomen tego najstarszego, największego i najbardziej nowoczesnego w Polsce programu edukacji finansowej dzieci i młodzieży, który cechuje interaktywność i innowacyjność. Wśród eksponatów znalazły się unikatowe zdjęcia, plakaty i dokumenty oraz pamietające poprzednie stulecie gadżety. Każdy z nich ma swoją wyjątkową historię. Można zobaczyć m.in. wydawany od lat 50. periodyk „Wiadomości SKO”, do którego wiersze o oszczędzaniu pisał np. Jan Brzechwa, czy plakaty anonsujące konkursy SKO, tworzone przez najwybitniejszych polskich rysowników i grafików. Autorem jednego z nich jest Tomasz Lew Leśniak, twórca kultowej postaci Jeża Jerzego. Całość ekspozycji wzbogacają elementy multimedialne.

SKO to nie tylko nauka oszczędzania. Program obejmuje także podstawy bankowości, ekonomii oraz ekologii i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W latach 2010-2012 przeszedł gruntowną rewitalizację, dzięki czemu stał się jeszcze bardziej praktyczny i atrakcyjny – zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Stworzony przez PKO Bank Polski serwis www.sko.pkobp.pl jest pierwszym tak kompleksowym, łatwym w obsłudze, intuicyjnym, bezpiecznym i przyjaznym graficznie produktem dla najmłodszych. Dzięki niemu dzieci mogą m.in. zakładać wirtualne skarbonki, zdobywać specjalne odznaki i oczywiście na bieżąco sprawdzać stan środków na rachunku oraz historię oszczędzania.SKO Konto dla Ucznia, przeznaczone dla dzieci w wieku 5-13 lat, jest bezpłatne, a zgromadzone na nim pieniądze są atrakcyjnie oprocentowane.

W ramach SKO PKO Bank Polski prowadzi szeroko zakrojoną edukację – zarówno wśród dzieci, ich rodziców jak i nauczycieli, którym dodatkowo zapewnia wsparcie merytoryczne, dostarczając pomoce dydaktyczne, m.in. gotowe scenariusze lekcji. Te ostatnie zostały objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i 11 kuratorów oświaty z całej Polski.

Zrewitalizowane Szkolne Kasy Oszczędności są doceniane zarówno przez użytkowników, jak i ekspertów, co potwierdzają liczne nagrody przyznane Bankowi właśnie za SKO. Za sukcesami stoją konkretni ludzie – nauczyciele, dzieci, rodzice oraz przedstawiciele Banku, którzy na co dzień inspirują się nawzajem i tworzą coraz liczniejszą społeczność oszczędzających, przedsiębiorczych i proekologicznych. Motorem tych działań są organizowane od wielu lat konkursy, szczególnie „Konkurs dla Szkolnych Kas Oszczędności” i „Konkurs dla Opiekunów SKO z okazji Dnia Edukacji Narodowej”. Bank organizuje również konkursy dla użytkowników i czytelników platformywww.SzkolneBlogi.pl.

W październiku br. SKO, prowadzone od 80 lat przez PKO Bank Polski, zostało jednomyślnie uznane za „Inicjatywę Edukacyjną Roku”. Nagroda przyznała Kapituła Konkursowa złożona z 13 nauczycieli – zwycięzców Konkursu „Nauczyciel Roku” w poprzednich latach. Jej organizatorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i redakcja „Głosu Nauczycielskiego”.

PKO Bank Polski wspiera nauczycieli również przy dokonywaniu operacji na rachunkach oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne dla dzieci z wykorzystaniem multimediów. Chętne szkoły zapraszane są na pogadanki i prelekcje do placówek Banku, a nawet na zwiedzanie skarbca.

Katowice są już dziewiątym miastem, w którym w tym roku gości wystawa. Można ją oglądać do 2 listopada  2015 r. w siedzibie Oddziału 1 PKO Banku Polskiego, przy ul. Damrota 23 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00), a jej wirtualną wersja jest dostępna na specjalnej stronie:www.pkobp.pl/80-lat-sko. Wcześniej ekspozycję mogli odwiedzać mieszkańcy Warszawy, Łodzi, Poznania, Szczecina, Torunia, Gdańska, Białegostoku, Rzeszowa i Krakowa.

 

 1. SKO w liczbach:
 • Prawie 5 tys. szkół w Programie SKO PKO Banku Polskiego (co trzecia szkoła podstawowa w Polsce)
 • Prawie 7 tys. nauczycieli – Opiekunów SKO
 • Prawie 160 tys. dzieci posiadających konta internetowe SKO
 • Milion uczniów, do których dociera oferta edukacyjna SKO
 • Ponad pół tysiąca szkół prowadzących blogi na platformie SzkolneBlogi.pl
 • Około 75 tys. fanów „uczęszczających” do Szkoły Oszczędzania na portalu NK.

   

 1. Szkolne Blogi w liczbach:
 • Prawie 60 tys. wpisów użytkowników od uruchomienia platformy (4 lata temu)
 • Prawie 1,5 mln komentarzy użytkowników od uruchomienia platformy
 • 2 tys. czytelników codziennie odwiedza Szkolne Blogi
 • Każdy użytkownik średnio spędza codziennie 40 min. na platformie Szkolne Blogi.

źródło: PKO Bank Polski