Adam Jenkins nowym prezesem Pekao TFI

Adam Jenkins został wybrany prezesem Pekao TFI, pierwszego na polskim rynku towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

W dniu 5 lipca 2018 Rada Nadzorcza Pekao TFI S.A. odwołała z zarządu spółki Prezesa Zarządu Krzysztofa Lewandowskiego i Wiceprezesa Zarządu nadzorującego pion zarządzania aktywami Petera Bodisa. Rada Nadzorcza podziękowała im za wiele lat pracy i dotychczasowy wkład w rozwój TFI. W spółce pozostał Wiceprezes Zarządu Tomasz Orlik nadzorujący pion operacyjny.

Na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Adam Jenkins.

Celem zmian jest rozwój oferty produktowej i zwiększenie aktywów funduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

„Obejmując stery w Pekao TFI, chciałbym zaszczepić w naszej organizacji pozytywną energię i śmiałe spojrzenie w przyszłość – podkreśla Adam Jenkins, prezes Pekao TFI – Pomoże mi w tym moje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowym środowisku inwestycyjnym, które w połączeniu z potencjałem tej firmy może stanowić doskonały impuls do jej dalszego dynamicznego rozwoju.

Nasz rozwój będzie oparty na solidnych fundamentach, takich jak zaufanie naszych klientów, najwyższe standardy obsługi i innowacyjne produkty inwestycyjne.

W ścisłej współpracy z Bankiem Pekao S.A. będziemy sukcesywnie i dynamicznie rozwijać ofertę produktów inwestycyjnych Pekao TFI S.A. Chciałbym jeszcze bardziej wykorzystać potencjał TFI w budowaniu bliższych relacji z Bankiem Pekao S.A., zarówno w segmencie bankowości prywatnej, detalicznym, jak i dla klientów instytucjonalnych. Wychodząc naprzeciw coraz bardziej wyrafinowanym oczekiwaniom naszych wspólnych klientów, rozbudowana oferta Pekao TFI, dzięki stosownej modernizacji i aktualizacji, będzie jeszcze lepiej dostosowana do ich potrzeb. Naszym wspólnym celem jest osiąganie dobrych wyników inwestycyjnych niezależnie od panującej koniunktury rynkowej.”

Adam Jenkins posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów i zarządzania aktywami, które uzyskał w firmach działających zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych.

W latach 2014-2018 był członkiem zarządu spółek giełdowych z branży usługowej, odpowiedzialnym za rozwój biznesu.

W latach 2011-2013 był dyrektorem zespołu zarządzania portfelami akcyjnymi i zrównoważonymi w Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Adam Jenkins swoją karierę zawodową rozpoczął w londyńskim City. W latach 1993-1997 pracował w Coopers&Lybrand (obecnie PWC) jako Corporate Financier w departamencie fuzji i przejęć. W latach 1997-2011 pełnił funkcję zarządzającego i szefa zespołów – m.in. dla takich firm jak Nomura Asset Management, UBS Asset Management, Invesco Perpetual czy KBC. Jako menadżer Funduszu Wschodzących Rynków Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w UBS w ciągu 3 lat przyczynił się do osiągnięcia najwyższego wzrostu pośród konkurujących funduszy w okresie jego istnienia. Był również  założycielem i szefem inwestycji w funduszu hedgingowym – Celeste Capital Partners. W 2003 roku został wyróżniony przez międzynarodową organizację ratingową, która jednocześnie przyznała mu AA-rating oraz tytuł „Red Hot European Smallcap Fund Manager”.

Adam Jenkins jest absolwentem Uniwersytetu Heriot-Watt w Edynburgu, gdzie ukończył kierunek finanse i rachunkowość. Posiada także tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Chartered Accountant (CA). W trakcie kariery zawodowej odbył liczne szkolenia m.in. związane z analizą techniczną, alternatywnymi inwestycjami, zaawansowanymi technikami kontroli ryzyka oraz matematycznymi konstrukcjami portfeli inwestycyjnych.