Akademia Santander Universidades – rusza kolejna edycja programu edukacyjnego dla studentów i absolwentów z całej Polski

Santander Bank Polska i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zapraszają studentów
i absolwentów na serię wykładów online, które pozwolą uczestnikom zdobyć wiedzę dotyczącą budowania kariery i specyfiki pracy w instytucji finansowej. Wykłady poprowadzą wyłącznie praktycy – szefowie poszczególnych departamentów Santander Bank Polska oraz członkowie Zarządu, w tym CEO, Michał Gajewski. Akademia potrwa od 4 listopada do 1 grudnia br.

Sytuacja na rynku pracy związana z Covid-19 pokazuje, że może dojść do pojawienia się „pokolenia kwarantanny”, ponieważ pandemia wpływa negatywnie na perspektywy zawodowe młodych ludzi. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) pandemia ma „niszczycielski i nieproporcjonalny” wpływ na zatrudnienie młodych ludzi. Z najnowszych danych wynika, że młodzi ludzie napotykają poważne przeszkody w kontynuowaniu rozwoju osobistego i edukacji, zmianie pracy i wchodzeniu na rynek pracy.[1]

W odpowiedzi na te wyzwania program Santander Universidades rusza z kolejną edycją Akademii, która jest częścią kampanii #ZainwestujWSiebie i ma na celu poprawę konkurencyjności na rynku pracy wśród studentów i młodych ludzi, rozpoczynających karierę zawodową. Inicjatywa została objęta Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. UEK dr hab. Stanisława Mazura.

– Misją Santander Universidades jest wspieranie szkolnictwa wyższego, badań naukowych oraz idei przedsiębiorczości. Dane są niepokojące – bezrobocie wśród osób w wieku 15-24 lat w UE wynosiło przed pandemią 14,9%. W lipcu wskaźnik ten wzrósł do 17%[2]. Zależy nam, aby młodzi ludzie zdobywali wartościową wiedzę, która pozwoli im na rozwój zawodowy i atrakcyjne zatrudnienie w przyszłości. Chcemy pomóc studentom w odzyskaniu stabilnej pozycji na rynku pracy i zainspirować ich do działania, dając im m.in. dostęp do unikatowych wykładów prowadzonych przez przedstawicieli naszego banku – komentuje Wojciech Leśniewski, dyrektor Santander Universidades w Polsce.

Podczas 9 spotkań on-line studenci i absolwenci będą mogli posłuchać m.in. wykładu Michała Gajewskiego, Prezesa Zarządu Santander Bank Polska, Członków Zarządu, Głównego Ekonomisty Banku oraz Prezes Fundacji Santander Bank Polska, Marzeny Atkielskiej.

– Bardzo cenimy sobie współpracę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Santander Bank Polska w ramach Akademii Santander Universidades. W programie tym uczestniczymy już od 2013 roku. Niezwykle ważnym elementem tej współpracy są liczne stypendia dla studentów i pracowników naszego Uniwersytetu oraz Akademie Biznesowe. Warto wspomnieć, że w poprzednich edycjach Akademii udział wzięło ponad 200 studentów naszej Uczelni. Tegoroczna edycja, choć prowadzona w formie online, zapowiada się wyjątkowo, bowiem skierowana będzie nie tylko do naszych studentów, ale też dostępna dla wszystkich uczelni ekonomicznych w Polsce. Jako Rektor jestem dumny z naszych studentów, którzy z tak zapałem uczestniczyli w poprzednich edycjach Akademii. Mam nadzieję, że trudna sytuacja epidemiczna w jakiej się znaleźliśmy skłoni ich do jeszcze liczniejszego uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach, które, w co mocno wierzę, poprawią ich konkurencyjność na rynku pracy, a także pomogą im podnieść swoje kompetencje. – powiedział Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur.

Inicjatywa ma wskazać młodym ludziom możliwe ścieżki rozwoju, i pogłębić ich wiedzę z zakresu zarządzania finansami i instrumentami finansowymi. Każdy z wykładów ma też pokazać studentom jak w praktyce wygląda praca w różnych obszarach i zespołach banku. Uczestnicy wykładów poznają też oczekiwane w bankowości kompetencje przyszłych pracowników, które wcale nie są tak oczywiste jak mogłoby się wydawać, oraz wysłuchają wykładu o wykorzystaniu innowacji w tworzeniu banku przyszłości. Nabór prowadzony jest na stronie https://www.santander-grants.com/pl/program/akademia-santander-universidades-online .

– Każda edycja Akademii Santander Universidades cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony studentów. W tym roku ze względu na wyjątkową sytuację dydaktyczną wraz z Santander Bank Polska zdecydowaliśmy się na organizację wydarzenia otwartego w trybie online dla studentów z całej Polski. Spotkanie z najwyższą kadrą zarządzającą Santander Bank Polska będzie dla studentów inspirującym doświadczeniem – mówi prof. dr hab. Ewa Miklaszewska, Kierownik Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wszystkie wykłady odbywać się będą w godz. 15:00-16:30. W agendzie Akademii znajdą się następujące tematy:

 • 11.2020. Biznes a działania społeczne na przykładzie działalności Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego i Santander Universidades.
  • Marzena Atkielska, Prezes Zarządu Fundacji Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego,
  • Wojciech Leśniewski, Dyrektor Santander Universidades w Polsce.
 • 11.2020. Przywództwo i well-being w obliczu pandemii.
  • Marta Pszczoła – Dyrektor Departamentu Rozwoju Santander Bank Polska
 • 11.2020. Nowe technologie w banku na przykładzie Salesforce – implementacja CRM w Santander Bank Polska oparta na chmurze obliczeniowej.
  • Michael McCarthy, Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska kierujący Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej,
  • Artur Chodacki, Chief Corporate Clients Officer Santander Bank Polska.
 • 11.2020. Szanse oraz ryzyka dla polskiej gospodarki i sektora bankowego na najbliższe lata.
  • Maciej Reluga, Członek Zarządu Santander Bank Polska kierujący Pionem Zarządzania Finansami, Główny Ekonomista Banku.
 • 11.2020. Rynek kapitałowy szansą na ochronę oszczędności w dobie wysokiej stopy inflacji i niskich stóp procentowych?
  • Juan de Porras Aguirre, Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska kierujący Pionem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.
 • 11.2020. Rebranding – okazja do wzmocnienia pozycji rynkowej na przykładzie Santander Bank Polska.
  • Artur Sikora, dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu Santander Bank Polska.
 • 11.2020. Zmiana struktury sprawozdań finansowych banku w kontekście czekających wyzwań popandemicznych:
  • Wojciech Skalski – Dyrektor Obszaru Rachunkowości Finansowej Santander Bank Polska,
  • Krzysztof Rewers, Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości,
  • Bogusław Dziewięcki – Dyrektor Departamentu Wymogów Kapitałowych.
 • 11.2020. Zmiany w zarządzaniu ryzykiem finansowym i kapitałem w warunkach wakacji kredytowych, wysokich obciążeń publicznych i niskich stóp procentowych oraz zastosowania Data Science w bankowości:
  • Andrzej Burliga – Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska kierujący Pionem Zarządzania Ryzykiem,
  • Piotr Radzewicz – Dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego,
  • Artur Głembocki – Dyrektor Zarządzający Ryzykiem,
  • Adam Ocharski – Tribe Leader Business Inteligence.
 • 12.2020. Bankowość jest potrzebna, banki nie. Czy Bill Gates się myli?
  • Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska.

Szczegółowa agenda oraz zapisy prowadzone są na stronie  https://www.santander-grants.com/pl/program/akademia-santander-universidades-online

 

[1] https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200709STO83004/koronawirus-jak-ue-walczy-z-bezrobociem-wsrod-mlodych

[2] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics#Youth_unemployment