Odporność polskiego sektora finansowego oczami liderów. 26. Banking & 22. Insurance Forum już w październiku!

26. Banking & 22. Insurance Forum odbędzie się już 16-17 października 2023 r. w The Westin Warsaw Hotel. Forum jest wydarzeniem skupiającym liderów świata finansów, którzy dwa razy do roku spotkają się, aby przedyskutować priorytety oraz wyzwania sektora bankowegoi ubezpieczeniowego w Polsce.

Otwarcie kongresu stanowić będzie dyskusja ekspertów na temat odporności polskiej gospodarki oraz aktualnych wyzwań na rynkach finansowych. Poruszone zostanę m.in. wątki związane z potrzebami polskiej gospodarki, zagrożeniami dla koniunktury gospodarczej oraz wspólnymi wyzwaniami sektora finansowego i administracji. Kolejnym ważnym tematem jesiennego Forum będzie rentowność polskiego sektora bankowego. Prelegenci omówią zagadnienia dotyczące m.in. wpływu obecnej sytuacji makroekonomicznej na wyniki sektora, sytuacji kapitałowej banków i zdolności finansowania potrzeb kredytowych polskich firm oraz potencjału inwestycyjnego sektora bankowego w Polsce.

Tematem kolejnego bloku dyskusyjnego będą trendy technologiczne kształtujące rzeczywistość. Rozważone zostaną zagadnienia z zakresu innowacyjności sektora bankowego i ubezpieczeniowego, utrzymania przewagi konkurencyjnej na jak najwyższym poziomie, cyberzagrożeń w bankowości i ubezpieczeniach  oraz wykorzystania blockchain
w sektorze. Następnie akcent zostanie przeniesiony na  potencjał AI w sektorze finansowym. Eksperci zastanowią się w jaki sposób efektywnie wykorzystywać sztuczną inteligencję, jakie możliwośći otwiera Chat GPT, jakie zastosowanie w finansach ma Open AI oraz jak w etyczny sposób korzystać z technologii, w tym ze sztucznej inteligencji. Dzień drugi wydarzenia otwarty zostanie debatą na temat roli sektora bankowego i ubezpieczeniowego w budowaniu edukacji społeczeństwa. Przeanalizowane zostaną m.in. zmiany demograficzne w perspektywie 20-30 lat oraz ich wpływ na świadomość finansową społeczeństwa, strategie edukacji liderów, konieczność współpracy banków i ubezpieczeń z systemem oświaty w zakresie edukacji najmłodszych klientów oraz edukacji seniorów.

Następnie agenda Forum podzielona zostanie na dwie ścieżki tematyczne, bankową oraz ubezpieczeniową. Część bankowa rozpocznie się od dyskusji na temat moral hazard w bankowości – społecznej polityki państwa wobec funkcjonowania banków w kontekście bezpieczeństwa klientów, przyczyn i czynników wpływających na moral hazard w bankowości, edukacji i budowania świadomości kredytobiorców. Kolejnym tematem będzie polityka ESG w polskiej bankowości. Prelegenci pochylą się na kwestiami dotyczącymi kształtowania polityki biznesowej sektora bankowego w sposób odpowiedzialny środowiskowo, wpływu sektora bankowego na szeroko rozumiane otoczenie społeczno-gospodarcze oraz roli instytucji finansowych w podnoszeniu kompetencji i możliwości cyfrowych konsumentów i firm.

Eksperci przeanalizują profil nowoczesnego banku i proces tworzenia odpowiedzi na potrzeby współczesnych klientów, przyszłość sprzedaży produktów finansowych w e-commerce, potencjał danych w kontekście personalizacji usług oraz ochronę klienta bankowego. Skomentowana zostanie także rola banków na rynku hipotecznym oraz aktualna polityka mieszkaniowa państwa.

Część ubezpieczeniowa obejmować będzie tematy związane z budowaniem atrakcyjnego rynku ubezpieczeniowego – kreowaniem pozytywnego i odpowiedzialnego wizerunku sektora, czynnikami wpływającymi na jego reputację, wartość i rozwój oraz rolą strategii marketingowych. Następnie przeanalizowane zostaną zagadnienia dotyczące dystrybucji ubezpieczeń w niekorzystnych warunkach makroekonomicznych. Prelegenci porozmawiają m.in. o planach rozwoju dystrybucji ubezpieczeń na najbliższe lata, zarządzaniu cenami w ubezpieczeniach, dopasowaniu oferty w dobie wojny, inflacji i przyspieszonej transformacji cyfrowej oraz konstruowaniu produktów z myślą o cyfrowym komforcie klienta. Pojawią się również wątki z obszaru trendów kształtujących ubezpieczenia zdrowotne i na życia oraz technologii w ubezpieczeniach.

Banking & Insurance Forum jest cyklicznym spotkaniem skupiającym kluczowe osobistości i spółki z sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Jest on doskonałą okazją do debat dotyczących najistotniejszych kwestii, problemów, szans i wyzwań dla wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się i będzie się dziać w branży usług finansowych.

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na www.mmcpolska.pl.

patronat medialny: MojeBankowanie.pl

ŹRÓDŁOMMC Polska