W I kwartale 2022 r. na cudze dokumenty próbowano ukraść „tylko” 52 mln zł

Skala prób wyłudzeń kredytów wg ich liczby od dwóch lat utrzymuje się na zbliżonym, dosyć wysokim poziomie 1,9 tys., jednak stosunkowo niewielka liczba prób kradzieży na kwoty wyższe niż 1 mln zł spowodowała, że łączna kwota wyniosła „tylko” 51,8 mln zł. Równocześnie zauważalnie wzrosła liczba zastrzeganych dokumentów tożsamości. Związek Banków Polskich opublikował 49. raport o dokumentach infoDOK.

Wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE z dokumentami, które służą do potwierdzania tożsamości wyniosła na koniec marca 2 175 823 szt., co oznacza, że w I kwartale 2022 r. baza wzrosła o 33 241 szt. Statystycznie do bazy trafiało 370 dokumentów dziennie. To ponad 5% więcej niż w „pandemicznym” I kwartale 2021 r.

Łączna kwota prób wyłudzeń kredytów w I kwartale 2022 r. wyniosła 51,8 mln zł. To drugi najniższy wynik w historii badania infoDOK (15 lat) – to tylko o 0,1 mln zł więcej niż najniższa do tej pory kwota 51,7 mln zł z IV kwartału 2018 r. Na taki wynik z pewnością miała wpływ niewielka liczba prób wyłudzeń na wysokie kwoty – jedynie dwie dotyczyły kwot przekraczających milion złotych.

W I kwartale odnotowano 1 915 prób wyłudzeń – liczba zbliżona do średniej z ostatnich 8 kwartałów (1 940). Oznacza to średnio 21 prób wyłudzeń dziennie. Tradycyjnie już najwięcej prób odnotowano w województwach dolnośląskim, śląskim oraz mazowieckim. Każdego dnia próbowano na cudze nazwiska ukraść łącznie 575 tys. zł.

Niższa kwota prób wyłudzeń kredytów nie może uśpić naszej czujności – zawsze w sytuacji utraty dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy koniecznie należy ich dane zastrzec w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Ta zasada dotyczy nie tylko dokumentów polskich, ale także zagranicznych. W sposób szczególny warto obecnie podkreślić możliwość zastrzegania dokumentów przez obywateli Ukrainy zmuszonych do opuszczenia kraju w ostatnich tygodniach. Ze względu na skalę migracji Związek Banków Polskich uruchomił ukraińską wersję Systemu Zastrzegania Kart (i dokumentów) dostępnego pod numerem telefonu 828 828 828 – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Pengab: Uspokojenie nastrojów
W kwietniu Index Pengab odnotował wartość 7.2 pkt, m/m jest wyższy o 23.3 pkt. Tym samym po gwałtownym spadku w marcu powrócił do poziomu sprzed wybuchu wojny. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 16.6 pkt. do poziomu 11.6 pkt., a indeks ocen jest wyższy m/m o 30.0 pkt. uzyskując poziom 2.7 pkt. Jednak w stosunku do pomiaru sprzed wybuchu wojny bieżący odczyt wskazuje na dalszą pogłębiającą się perspektywę pogorszenia dynamiki akcji kredytowej. Jednocześnie  notowany jest wzrost zainteresowania klientów produktami depozytowymi. W perspektywie sześciomiesięcznej po dziewięciu miesiącach spadku odnotowano wyhamowanie trendu spadkowego prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych.

ŹRÓDŁOZwiązek Banków Polskich