Zadbaj o profilaktykę finansową i ubezpiecz się na wypadek zachorowania na nowotwór

W obliczu rosnących statystyk dotyczących zachorowań na nowotwory w Polsce, Światowy Dzień Raka staje się momentem refleksji nad znaczeniem profilaktyki onkologicznej. Jest to również okazja do podkreślenia roli, jaką ubezpieczenia ochronne mogą odegrać w zabezpieczaniu przyszłości Polaków. Nationale-Nederlanden, lider na rynku ubezpieczeń, proponuje rozwiązania, które nie tylko chronią finansowo, ale również zapewniają wsparcie w procesie leczenia.

Alarmujące dane: rzeczywistość onkologiczna w Polsce

Raport „Krajowe profile dotyczące nowotworów: Polska 2023 – Europejski Rejestr Nierówności w Przeciwdziałaniu Nowotworom” rzuca światło na problematykę onkologiczną w naszym kraju, ukazując istotne wyzwania. Mimo niższych niż średnia w UE wskaźników zachorowań na raka, Polska należy do krajów z najwyższą umieralnością z powodu chorób nowotworowych. Ograniczony dostęp do nowoczesnych terapii i brak spójności w opiece onkologicznej, podkreślają lukę między potrzebami pacjentów a realiami systemu zdrowia. Takie statystyki wskazują na opóźnienia w diagnozowaniu i potencjalne problemy w dostępie do skutecznego leczenia, co podkreśla znaczenie inwestycji w profilaktykę oraz dostęp do wysokiej jakości usług medycznych.

Wsparcie na każdym etapie leczenia

Nationale-Nederlanden, reagując na wyzwania w polskiej opiece onkologicznej, oferuje ubezpieczenia, które stanowią odpowiedź na te problemy. Pakiety ubezpieczeniowe nie tylko zapewniają wsparcie finansowe w przypadku diagnozy nowotworu, ale również oferują rozszerzone świadczenia, takie jak dostęp do specjalistycznej opieki medycznej i terapii, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki temu, klienci mogą liczyć na kompleksową opiekę i wsparcie w trudnym czasie diagnozy i leczenia nowotworów, co jest kluczowe w obliczu wyzwań polskiego systemu zdrowia.

Jesteśmy świadomi, że dostęp do nowoczesnych terapii i szybka reakcja na diagnozę nowotworu są kluczowe dla skutecznego leczenia. Rozumiemy też, że diagnoza nowotworu nie dotyka tylko jednostki, ale wpływa na całe życie pacjenta i jego bliskich. Dlatego nasze ubezpieczenia obejmują kompleksowe wsparcie, od diagnostyki po leczenie, uwzględniając również opiekę psychologiczną i wsparcie dla rodziny. Chcemy, aby nasi klienci mieli pewność, że w każdym aspekcie tej trudnej podróży nie będą sami – mówi Joanna Walczuk, dyrektor ds. produktów w Nationale-Nederlanden.

Elastyczne opcje dostosowane do potrzeb różnych grup

W ramach ubezpieczeń grupowych, pracodawcy mogą zapewnić swoim pracownikom ochronę onkologiczną, co nie tylko zwiększa wartość pakietów socjalnych, ale także pokazuje troskę o dobrostan zespołu. Takie ubezpieczenia grupowe często obejmują rozszerzone świadczenia i są dostępne na preferencyjnych warunkach, co jest szczególnie ważne w kontekście rosnących wyzwań związanych z opieką zdrowotną.

Z kolei ubezpieczenia indywidualne dają możliwość skonfigurowania ochrony według indywidualnych potrzeb i preferencji klienta. Pozwalają na wybór zakresu ochrony i świadczeń, oferując elastyczność i pewność, że w razie potrzeby dostępne będzie wsparcie na najwyższym poziomie. To indywidualne podejście jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na spersonalizowane rozwiązania ubezpieczeniowe.

Ciężar diagnozy nowotworu nie sprowadza się jedynie do leczenia medycznego. W Nationale-Nederlanden rozumiemy to, dlatego nasze pakiety ubezpieczeń zawierają opcje assistance, które obejmują wsparcie w organizacji leczenia, transport medyczny, dostarczanie leków, a także pomoc psychologiczną dla pacjenta i jego rodziny. Wierzymy, że kompleksowa ochrona powinna zapewniać wsparcie na każdym etapie – od diagnozy po powrót do zdrowia –  komentuje Joanna Walczuk.

Dodatkowe możliwości w obliczu wyzwań

Opieka onkologiczna w Polsce, mimo bycia integralną częścią publicznego systemu zdrowotnego, napotyka na szereg przeszkód. Autorzy raportu „Krajowe profile dotyczące nowotworów: Polska 2023” podkreślają, że dostęp do nowoczesnych terapii jest ograniczony, z polskimi pacjentami mającymi dostęp jedynie do niewielkiej części leków standardowo dostępnych w UE. Dodatkowo, znaczący procent wydatków na opiekę zdrowotną nie pochodzi ze środków publicznych, co stanowi wyzwanie dla pacjentów onkologicznych. Inicjatywy rządowe, takie jak Narodowa Strategia Onkologiczna, dążą do poprawy sytuacji, jednak nadal obserwuje się długie czasy oczekiwania i niewystarczające wsparcie dla najbardziej wrażliwych grup społecznych.

W obliczu rosnącej złożoności i wyzwań związanych z diagnozą oraz leczeniem nowotworów, Nationale-Nederlanden oferuje dwa kluczowe produkty, mające na celu wsparcie i ułatwienie procesu leczenia dla swoich klientów. Oferta “Dbamy bez granic” od Nationale-Nederlanden to unikalne ubezpieczenie, które zapewnia wsparcie i ochronę w przypadku konieczności leczenia za granicą, z sumą ubezpieczenia wynoszącą 2 miliony euro na łączne świadczenia. Jest to rozwiązanie skierowane do osób, które poszukują dostępu do międzynarodowych standardów w opiece zdrowotnej, oferując pokrycie kosztów leczenia, konsultacji specjalistycznych i diagnostyki poza granicami kraju.

Usługa “Druga Opinia Medyczna” od Nationale-Nederlanden to z kolei unikalne rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie dodatkowej opinii specjalistycznej w przypadku diagnozy medycznej. Ta opcja jest szczególnie cenna w sytuacjach, gdy diagnoza jest skomplikowana lub gdy istnieje potrzeba potwierdzenia planu leczenia. Ubezpieczony może uzyskać dostęp do opinii medycznej zarówno z Polski, jak i z zagranicy, co pozwala na bardziej wszechstronne i  kompleksowe podejście do diagnostyki i leczenia. Ta usługa stanowi dodatkowe wsparcie dla klientów, dając im większą pewność w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia.

ŹRÓDŁONationale-Nederlanden