Zaufanie kluczowym elementem rozwoju innowacji cyfrowych

  • Aktywa cyfrowe i technologie blockchain pewnego dnia staną się integralną częścią infrastruktury do przechowywania i przenoszenia zasobów cyfrowych.
  • Mastercard Multi-Token Network sprawi, że transakcje dokonywane w ramach tego ekosystemu będą bezpieczne, skalowalne i interoperacyjne.

Wraz z powstaniem Internetu na świecie pojawiły się nowe branże i gałęzie gospodarki. Rozwój innowacji – począwszy od prostych stron HTML, po usługi streamingowe i aplikacje – był zarówno szybki, jak i rewolucyjny, a dzięki internetowi zmieniliśmy sposób w jaki się komunikujemy, wchodzimy w interakcję i dokonujemy transakcji na całym świecie.

Wierzymy, że aktywa cyfrowe i technologie blockchain są dziś na podobnej trajektorii, a pewnego dnia staną się integralną częścią infrastruktury do przechowywania i przenoszenia zasobów cyfrowych.

Gdy możliwości blockchain i tokenizacji – oparte na pracy w trybie 24/7, programowalności i niezmienności – osiągną swój pełen potencjał, będą mogły generować wartość we wszystkich aspektach gospodarki, prowadząc do prawdziwej transformacji. Już dziś obserwujemy zarówno rządy, jak i regulowane instytucje finansowe badające możliwości tych technologii, prowadząc wiele projektów związanych z aktywami cyfrowymi.

Mastercard stworzył wiarygodne, globalne standardy dla tradycyjnych płatności kartowych, które przetrwały próbę czasu i obecnie obsługują miliardy transakcji rocznie. Intensywnie pracowaliśmy nad tym, aby podobne podejście wprowadzić w obszarze aktywów cyfrowych, poprzez rozwój różnych produktów i rozwiązań – od wprowadzenia na  rynek kart kryptowalutowych i programów pilotażowych CBDC , po takie narzędzia jak Mastercard Crypto Secure, Crypto Source i Crypto Credential – wszystko, po to aby zwiększyć przejrzystość i zaufanie w tym obszarze.

Dziś stawiamy kolejny krok w naszej podróży, przedstawiając Mastercard Multi-Token Network, będące rozwiązaniem idealnie dostosowanym do potrzeb branży. Wizją Multi-Token Network jest zapewnienie podstawowych narzędzi i funkcji zaprojektowanych tak, aby zapewnić bezpieczeństwo, skalowalność i interoperacyjność transakcji w ramach ekosystemów aktywów cyfrowych i blockchain. Tym samym, umożliwiamy tworzenie bardziej wydajnych aplikacji płatniczych i zakupowych. Sieć, którą tworzymy i zaczynamy testować, ma cztery filary zaufania, mające na celu zaspokojenie kluczowych potrzeb branży:

  1. Zaufanie do kontrahenta: Skuteczne zarządzanie tożsamością i uprawnieniami ma zasadnicze znaczenie dla budowania zaufanych sieci. MTN wykorzysta potencjał ogłoszonego w kwietniu rozwiązania Mastercard Crypto Credential, aby zaoferować zestaw wspólnych standardów weryfikacji oraz infrastrukturę. To z kolei umożliwi stworzenie zaufanych interakcji między konsumentami i firmami korzystającymi z sieci blockchain. Kilku partnerów współpracuje już z nami nad wstępnym projektem umożliwiającym transfery w publicznych sieciach. Nasze ostatnie prace w australijskim pilotażu CBDC wykorzystują tę samą technologię do zabezpieczania transakcji CBDC.
  2. Zaufanie do cyfrowych środków płatniczych: Tokeny płatnicze muszą być stabilne, regulowane i skalowalne, aby mogły być wykorzystywane w aplikacjach płatniczych. W ubiegłym roku testowaliśmy wykorzystanie stokenizowanych komercyjnych depozytów bankowych między kilkoma instytucjami finansowymi, rozliczającymi się za pośrednictwem naszej istniejącej sieci. Dołączyliśmy również do grupy podmiotów działających na rynku w celu zbadania stokenizowanej platformy depozytów w ramach konceptu o nazwie Regulated Liability Network. MTN będzie wspierać i uzupełniać te wysiłki, umożliwiając regulowanym tokenom płatniczym funkcjonowanie w ramach aplikacji finansowych.
  3. Zaufanie do technologii: Skalowalność sieci blockchain i interoperacyjność tychże to krytyczne aspekty wymagane do bezpiecznego transferu tokenów i aktywów. Nasza współpraca z Reserve Bank of Australia (RBA), w partnerstwie z Cuscal Payments i Mintable, w ramach programu pilotażowego CBDC pokazuje, w jaki sposób CBDC emitowane przez RBA mogą być wykorzystywane do dokonywania sprawnych zakupów aktywów od podmiotów funkcjonujących na publicznym blockchainie. MTN zamierza oferować te możliwości w skalowalny sposób, dla wszystkich obsługiwanych tokenów płatniczych i we wszystkich sieciach.
  4. Zaufanie do metod ochrony konsumentów: dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w zakresie opracowywania standardów i zasad dla naszej sieci kart, MTN określi ramy funkcjonalne dla tej społeczności użytkowników o wspólnych interesach. Obejmie to jasne zasady, mające na celu silną ochronę konsumentów, stabilność i zgodność z przepisami.

Już od tego lata, wersja beta sieci MTN będzie dostępna w Wielkiej Brytanii, funkcjonując jako platforma testowa do przeprowadzania pilotaży aplikacji i rozwiązań dla instytucji finansowych, fintechów i banków centralnych. Pierwsze aplikacje będą oparte na tokenizowanych depozytach bankowych. Z czasem planujemy udostępnić MTN także na kolejnych rynkach na całym świecie.

MTN to jeden z najbardziej ambitnych projektów Mastercard w obszarze aktywów cyfrowych. To naturalna ewolucja, która pokazuje zaangażowanie Mastercard w oferowanie coraz szerszej gamy rozwiązań płatniczych, które są bezpieczne i zawsze dostępne. Naszym celem jest wspieranie szeroko rozumianej branży aktywów cyfrowych i jej interesariuszy, wzmacniając zaufanie do jej przyszłości.

ŹRÓDŁOMastercard