Aleksandra Agatowska otrzymała zgodę KNF na pełnienie funkcji prezesa PZU Życie SA

15 lutego 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Aleksandry Agatowskiej na stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA.

Aleksandra Agatowska jest związana z Grupą PZU od marca 2016 roku, kiedy weszła w skład zarządu PZU Życie SA i została Dyrektorem Grupy w PZU SA. Wcześniej pracowała w prywatnym sektorze finansowym, m.in. w firmach Grupy ING oraz w HDI Asekuracja TU SA (obecnie Warta S.A.) a także w spółce Sony Europe Limited i w Philips Lightning Poland.

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizacji Socjologia Gospodarki i Badania Rynku. Ukończyła liczne programy menedżerskie z zakresu strategii, zarządzania i finansów na renomowanych uczelniach, tj. Columbia University, The London School of Economics and Political Science oraz Northwestern Kellogg School of Management. Posiada również tytuł Executive MBA uzyskany na Akademii im. Leona Koźmińskiego.