Alior Bank finansuje budowę elektrowni wiatrowych

Alior Bank S.A., vortex energy oraz Max Bögl International SE podpisały umowę w sprawie finansowania budowy parku wiatrowego Jóźwin.  Jest to kolejny, znaczący projekt w sektorze odnawialnych źródeł energii, w którego realizację zaangażował się Alior Bank.

Na mocy podpisanej umowy Alior Bank udzielił kredytu w wysokości 112 mln złotych na budowę parku wiatrowego Jóźwin, składającego się z dziewięciu elektrowni wiatrowych firmy GE o łącznej mocy 25,3 MW.

Bank pozytywnie ocenił projekt z uwagi na potencjał wietrzności terenu, na którym powstaje park wiatrowy
i doświadczenie inwestorów w budowie i eksploatacji farm wiatrowych w Polsce i na świecie.

Alior Bank, jako bank uniwersalny, aktywnie rozwija działalność kredytową również w ramach project finance i uczestniczy w finansowaniu znaczących projektów infrastrukturalnych. Bank posiada w swoim zespole specjalistów o unikalnych kompetencjach i doświadczeniu w tym zakresie – powiedział Maciej Rudziński, Dyrektor Departamentu Dużych Firm w Alior Banku.

– Jesteśmy szczególnie dumni z sukcesów Banku w zakresie finansowania farm wiatrowych. W ostatnich 18 miesiącach sfinansowaliśmy elektrownie o łącznej mocy 265 MW i to na trudnym rynku cechującym się niepewnością legislacyjną w okresie poprzedzającym uchwalenie ustawy o OZE i spadającymi w ostatnich miesiącach cenami zielonych certyfikatów – dodał Bartłomiej Hofman, Dyrektor Zespołu Kredytów Strukturyzowanych w Alior Banku.

Zespół Kredytów Strukturyzowanych Alior Banku specjalizuje się w finansowaniu inwestycji w takich dziedzinach jak:

  • energetyka, szczególnie OZE,
  • media i telekomunikacja,
  • nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe.

Zespół jest też aktywnym uczestnikiem rynku kredytów konsorcjalnych, dla średnich i dużych klientów.

Park wiatrowy Jóźwin jest zlokalizowany na terenie gmin Kleczew oraz Ślesin, a wytworzona w nim energia odnawialna pozwoli na zasilenie blisko 20.000 gospodarstw domowych. Uruchomienie turbin wiatrowych planowane jest na koniec 2015 r., natomiast przewidywana roczna produkcja energii wytworzonej z siły wiatru wynieść ma 66 GWh. Pozwoli to na uniknięcie emisji do atmosfery 22.000 ton CO2 w porównaniu do energii wytworzonej ze źródeł konwencjonalnych.

źródło: Alior Bank