Alior Bank z nagrodą Banku Gospodarstwa Krajowego

Alior Bank otrzymał nagrodę „Lidera Jakości Sprzedaży Gwarancji de minimis” podczas corocznej konferencji „Gwarancje BGK na rzecz odpowiedzialnego rozwoju MŚP” organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do programu wsparcia w zakresie udzielania gwarancji de minimis dla sektora mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw realizowanego przez BGK Alior Bank dołączył ponad 4 lata temu.

4 grudnia br. w Warszawie odbyła się konferencja BGK, podczas której nagrodę „Lidera Jakości Sprzedaży Gwarancji de minimis” w imieniu Alior Banku odebrał Maciej Surdyk, Dyrektor Zarządzający Pionem Rozwoju Bankowości Przedsiębiorstw.

Pod względem sprzedaży gwarancji de minimis dla przedsiębiorstw z sektora MŚP Alior Bank zajmuje drugie miejsce wśród 21 instytucji uczestniczących w programie. Bank udzielił już 35 tysięcy gwarancji na kwotę prawie 7 mld złotych, co pozwoliło na wygenerowanie akcji kredytowej o wartości blisko 12 mld złotych.

Program Gwarancji de minimis realizowany przez BGK to jedna z form pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Gwarancja nie stanowi dotacji pieniężnej ani nie wiąże się z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, w związku z czym nie powoduje żadnych skutków podatkowych. Program ma na celu m.in. zapewnienie dostępności do kredytów dla klientów nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu.