Alior Bank partnerem Tarczy Finansowej PFR 2.0. Bank umożliwi klientom składanie wniosków o subwencje

Od 15 stycznia klienci biznesowi Alior Banku mogą za pośrednictwem bankowości internetowej Alior Online i BusinessPro wnioskować o subwencje z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0. Wsparcie udzielone zostanie mikroprzedsiębiorcom oraz właścicielom firm z sektora MŚP reprezentującym branże najbardziej poszkodowane podczas drugiej fali pandemii COVID-19. Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 13 miliardów zł. Wnioski przyjmowane będą do 28 lutego br.

– Od początku pandemii koronawirusa w Polsce wspieramy firmy w utrzymaniu płynności finansowej. Zależy nam, aby nasi klienci w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki zakłóceń w gospodarce. W ramach pierwszej Tarczy Finansowej ponad 17 tys. wniosków klientów Alior Banku zostało rozpatrzonych pozytywnie. Łączna kwota subwencji przyznana przedsiębiorcom wyniosła ponad 2,7 mld zł. Również tym razem mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mogą w prosty sposób, za pośrednictwem bankowości internetowej, wnioskować o finasowanie. Liczymy, że będzie to realna pomoc dla tych firm, które w związku z pandemią musiały ograniczyć lub zawiesić działalność  – mówi  Marek Sołtysiak, Dyrektor Zarządzający Pionem Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.
Jakie firmy mogą ubiegać się o wsparcie?
Program pomocy w formie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 obejmie firmy z wybranych branż PKD, które odnotowały spadek obrotów o min. 30 proc. w związku z COVID-19 i spełniają dodatkowe warunki:
  • mikrofirmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), o obrocie lub sumie bilansowej za rok 2019 mniejszym lub równym 2 mln EUR,
  • małe i średnie firmy zatrudniające do 249 pracowników, z obrotem za rok 2019 roku mniejszym lub równym 50 mln EUR lub sumie bilansowej mniejszej niż 43 mln EUR.
Jak złożyć wniosek w Alior Banku?
Klienci biznesowi Alior Banku mogą złożyć wniosek o subwencję za pośrednictwem bankowości internetowej Alior Online i BusinessPro. Wypełniony formularz zostanie zweryfikowany przez Polski Fundusz Rozwoju na podstawie zewnętrznych źródeł takich jak np. ZUS (zatrudnienie), Krajowa Administracja Skarbowa (spadek obrotów gospodarczych). Na tej podstawie PFR podejmie decyzję o przyznaniu subwencji.
Szczegółowe informacje na temat Tarczy Finansowej 2.0 PFR dostępne są na www.pfr.pl oraz www.aliorbank.pl.