Alior Bank wydłużył termin udzielania Pożyczek Szerokopasmowych

30 mln zł – tyle pieniędzy może trafić do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC). W uzgodnieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Alior Bank wydłużył termin udzielania Pożyczek Szerokopasmowych finansowanych w ramach programu dla małych, średnich i dużych firm.

Firmy telekomunikacyjne mogą skorzystać z dwóch rodzajów finansowania z oferty Alior Banku. Są to Pożyczka Szerokopasmowa Inwestycyjna na budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci telekomunikacyjnej, zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu oraz Pożyczka Szerokopasmowa Płynnościowa z przeznaczeniem na sfinansowanie niewielkich prac budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci szerokopasmowej nowych odbiorców lub zaoferowanie im usług o wyższym standardzie. Można nią także sfinansować wybrane koszty działalności firmy, m.in. bieżące opłaty za zajęcie pasa drogowego i słupów; dzierżawę infrastruktury technicznej; koszty mediów; wynajmu powierzchni biurowej; remontów lokalu oraz marketingu.

Wykorzystanie środków POPC oraz środków własnych Alior Banku pozwala na zmniejszenie oprocentowania do poziomu znacznie poniżej warunków rynkowych. Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne mogą w efekcie uzyskać wsparcie ze środków publicznych w formie pomocy de minimis. Wartość pomocy stanowi różnica w oprocentowaniu rynkowym, a tym, które uzyskuje inwestor.

– Udzielając Pożyczek szerokopasmowych przyczyniamy się też do osiągnięcia jednego z ważnych celów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jakim jest zapewnianie szybkiego Internetu w każdym regionie Polski. Ułatwia on dostęp do informacji, wiedzy czy kontaktów z kontrahentami, co dla przedsiębiorców jest niezwykle ważne, zwłaszcza w czasie pandemii, kiedy to zdalne kanały komunikacji stały się niezbędne – mówi Aleksandra Podobińska–Durka – Dyrektor Działu Funduszy UE i Programów Publicznych w Alior Banku.

Alior Bank proponuje też proste  procedury związane z uzyskaniem tego rodzaju finansowania, a firmy korzystające z Pożyczki Szerokopasmowej nie muszą stosować tzw. zasady konkurencyjności (tzn. nie są zobowiązane do korzystania z bazy konkurencyjności stworzonej dla projektów dotacyjnych). Finansowanie inwestycyjne jest udzielane na okres do 15 lat, a płynnościowe – do 5 lat.

Oferta Pożyczki Szerokopasmowej Płynnościowej skierowana jest do małych i średnich firm, natomiast z Pożyczki Szerokopasmowej Inwestycyjnej mogą skorzystać również inwestorzy posiadający status dużego przedsiębiorcy. Warunkiem ubiegania się o Pożyczkę Szerokopasmową w obu wyżej wymienionych wariantach jest wpis przedsiębiorstwa do rejestru prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Finansowaniu podlegają inwestycje na białych, szarych i czarnych obszarach NGA.

 – Chociaż pożyczki szerokopasmowe będą dostępne do końca roku, to warto wziąć pod uwagę procesy formalne i nie zwlekać ze złożeniem wniosku. Przed udzieleniem finansowania konieczne bowiem jest przeprowadzenie niezbędnych analiz. W związku z sytuacją epidemiologiczną dostosowaliśmy procedury ubiegania się o pożyczkę, dzięki czemu większość dokumentów można przesłać do Alior Banku w formie skanów – dodaje Aleksandra Podobińska–Durka.

 *** Szczegółowe informacje, wytyczne dla Inwestorów, katalog możliwych do sfinansowania kosztów, wzór wniosku o Pożyczkę Szerokopasmową oraz lista najczęściej zadawanych pytań są dostępne na  https://www.aliorbank.pl/pozyczka-szerokopasmowa. Alior Bank uzależnia decyzję o przyznaniu Pożyczki szerokopasmowej od wiarygodności i zdolności kredytowej firmy.

ŹRÓDŁOAlior Bank
Poprzedni artykułNowe Konto Private Banking w Banku Pekao – klucz do świata Bankowości Prywatnej
Następny artykułUbezpieczenie obejmie Covid-19, składka nie wzrośnie