Alior Bank z nową ofertą dla prosumentów energii odnawialnej

Mikrofirmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, które zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii są prosumentami energii odnawialnej, mogą w ramach oferty kredytu Ekofirma uzyskać w Alior Banku finansowanie na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych (PV) przeznaczonych do produkcji energii na własne potrzeby. 

Przedsiębiorcy, którzy zawnioskują o kredyt Ekofirma, mogą otrzymać od 50 do 500 tys. zł na realizację inwestycji związanej z wytwarzaniem prądu z własnej mikroinstalacji przy wykorzystaniu energii słonecznej. Kredyt uruchamiany jest jednorazowo lub w transzach na okres do 10 lat, a przyznane pieniądze należy wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia finansowania – w tym czasie klient spłaca tylko raty odsetkowe. Kredytobiorca zobowiązany jest do posiadania wkładu własnego na poziomie minimum 10 proc. kosztów inwestycji netto, tj. koszt zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych.

– Zabezpieczeniami tej formy finansowania są Gwarancja Biznesmax i weksel własny in blanco. Gwarancja udzielana jest bez prowizji i może zabezpieczyć nawet 80 proc. wartości kredytu. Dzięki temu rozwiązaniu klient zyskuje również możliwość otrzymania w formie dotacji zwrotu części lub całości zapłaconych odsetek. Zwrot dotyczy pierwszych 3 lat spłaty kredytu licząc od daty uruchomienia finansowania i wynosi 5 proc. rocznie dla kredytów objętych gwarancją udzieloną do 31 grudnia 2021 r. lub 3,33 proc. rocznie dla kredytów objętych gwarancją udzieloną od 1 stycznia 2022 r. – podkreśla Aleksandra Podobińska-Durka, Dyrektor Działu Funduszy UE i Programów Publicznych w Alior Banku.

Oferta kredytu Ekofirma została przygotowana w oparciu o warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR Biznesmax.

Alior Bank uzależnia decyzję o przyznaniu finansowania od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Oferta jest już dostępna w oddziałach banku. Jest ważna 12 miesięcy od daty jej wprowadzenia, czyli od 19.06.2020 roku. Szczegółowe informacje na temat kredytu Ekofirma można również znaleźć na www.aliorbank.pl.