Alior Bank zwycięzcą konkursu „Inicjator Innowacji”

Alior Bank zajął pierwsze miejsce w konkursie „Inicjator Innowacji” organizowanym przez tygodnik „Newsweek Polska”, zwyciężając w kategorii dużych przedsiębiorstw. W konkursie nagradzane są organizacje, dla których motorem działania jest innowacyjność.

Celem konkursu „Inicjator Innowacji” jest promocja innowacyjności na polskim rynku. Jego organizator – tygodnik „Newsweek Polska” wraz z partnerem merytorycznym – firmą doradczą PwC wyłaniają i doceniają te organizacje, dla których właśnie innowacyjność jest motorem działania.

Alior Bank otrzymał główną nagrodę w kategorii dużych przedsiębiorstw. W imieniu banku nagrodę odebrała Barbara Smalska, wiceprezes zarządu. W uzasadnieniu werdyktu podkreślono, że innowacyjność jest bez wątpienia priorytetem strategii banku, a osiągnięcia laureata, jak: liczne projekty badawczo-rozwojowe w roku 2016, działania oparte na nowatorskich rozwiązaniach, aktywna współpraca ze start-upami czy utworzenie wyspecjalizowanej jednostki zajmującej się pozyskiwaniem i wdrażaniem interdyscyplinarnych, przełomowych technologii, robią wrażenie.

Była to trzecia edycja konkursu, do którego zapraszane są małe i średnie firmy, duże przedsiębiorstwa, świat nauki oraz start-upy, które odniosły konkretne sukcesy rynkowe dzięki inwestowaniu w działalność innowacyjną. Konsekwentnie ją rozwijają, wykorzystując prace badawczo – rozwojowe do wprowadzania na rynek nowych produktów i usług.

Wyboru najbardziej innowacyjnych firm dokonuje kapituła składająca się z przedstawicieli biznesu, nauki oraz instytucji publicznych.

 

Podziel się: