Alior Leasing wspiera Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii. Spółka przeznaczyła 100 tys. zł na walkę z koronawirusem

Alior Leasing włączył się w akcję pomocy dla instytucji i podmiotów walczących ze skutkami pandemii koronawirusa. Spółka przekazała na rzecz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii kwotę 100 tys. zł na zakup najpilniejszych i najbardziej potrzebnych środków takich  jak testy, środki higieny czy ubrania ochronne dla służb medycznych. To kolejna inicjatywa mająca przeciwdziałać następstwom epidemii. Wcześniej instytucja wprowadziła ułatwienia dla swoich klientów.

– Nasze działania wpisują się w poczucie odpowiedzialności i solidarności społecznej, jaka w obliczu zagrożenia pandemią wymaga zjednoczenia się wokół wspólnego celu. Chcemy nieść pomoc celową i skuteczną, dlatego w odpowiedzi na prośbę Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii przekazaliśmy kwotę 100 000 zł na zakup najbardziej potrzebnych środków medycznych do walki ze skutkami koronawirusa. Jako instytucja finansowa, pełniąc też rolę instytucji zaufania publicznego, chcemy być dla wszystkich naszych interesariuszy partnerem nie tylko na dobre, ale także i gorsze czasy – mówi Maciej Tymusz, Prezes Zarządu Alior Leasing Sp. z oo.

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii to jednostka prowadząca na rzecz bezpieczeństwa państwa i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, działalność profilaktyczną, diagnostyczną, informacyjną w zakresie higieny, epidemiologii, mikrobiologii.

– Na miarę naszych możliwości chcemy wspomóc instytucje niosące pomoc w walce ze skutkami koronawirusa. To nasza szczególna odpowiedzialność jako spółki Alior Banku będącego częścią Grupy PZU, jednej z największych instytucji finansowych w Europie Środowo-Wschodniej. Jako organizacja relatywnie młoda i rozwijająca się podjęliśmy decyzję o przekazaniu 100.000 zł na rzecz Instytutu, który jest kluczową jednostką w Polsce wykonywującą badania w walce z koronawirusem. Pomoc niesiemy też dla naszych klientów, którym od kilku tygodni zapewniamy serwis pozwalający w trybie przyspieszonym na znaczące obniżenie wysokości spłaty rat leasingowych. Tak pojmujemy naszą odpowiedzialność i szczególną pozycję partnera dla polskich firm – mówi Mariusz Kolankowski, Członek Zarządu Alior Leasing Sp. z o.o.

W połowie marca Alior Leasing w trosce o swoich klientów zapowiedział pomoc dla firm dotkniętych problemami finansowymi z powodu pandemii koronawirusa. Firma wprowadziła możliwość obniżenia wysokości raty leasingowej przez 3 miesiące, zgodnie z rekomendacjami rządu RP oraz wypracowanymi przez Związek Banków Polskich propozycjami dla kredytobiorców i leasingobiorców.