Arunas Rumskas nowym dyrektorem finansowym spółek bałtyckich PZU

1 lipca Arunas Rumskas dołączył do zarządów spółek bałtyckich PZU, obejmując funkcję dyrektora finansowego (CFO). Będzie zarządzał finansami lidera litewskiego rynku ubezpieczeń majątkowych AB „Lietuvos draudimas” z siedzibą w Wilnie wraz z Oddziałem w Tallinie. Jako CFO spółek bałtyckich PZU Arunas Rumskas będzie także odpowiadał za finanse litewskiej spółki ubezpieczeń na życie UAB „PZU Lietuva gyvybes draudimas” z siedzibą w Wilnie oraz lidera łotewskiego rynku ubezpieczeń majątkowych AAS „BALTA” z siedzibą w Rydzie.

– Serdecznie gratuluję Arunasowi Rumskasowi objęcia nowego stanowiska. Jestem przekonany, że jego długoletnie doświadczenie i wiedza przyniosą korzyści spółkom bałtyckim PZU i przyczynią się do ich rozwoju w przyszłości – mówi Tomasz Kulik, członek zarządu i dyrektor finansowy PZU SA.

Funkcja dyrektora finansowego została powierzona Rumskasowi pod warunkiem uzyskania zgody właściwych organów nadzoru danego kraju. Zastąpi tym samym Rafała Rybkowskiego, dotychczasowego CFO spółek bałtyckich, który z Grupą PZU był związany od 2015 r.

Arunas Rumskas ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie Wileńskim, zawodowe studia aktuarialne na Uniwersytecie Warszawskim oraz MBA w Baltic Management Institute w Wilnie. Zawodowo związany był m.in. z firmą ubezpieczeniową Preventa na Litwie, gdzie pełnił funkcję głównego aktuariusza, a następnie członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i operacje. Za ten sam obszar odpowiadał później przez dziesięć lat jako członek zarządu Aviva Litwa. Od 2011 r. pracował w Polsce. Jako wiceprezes zarządu w Aviva Polska odpowiadał za obszar operacji w tym za kontakty z klientem, likwidację szkód, obsługę procesów operacyjnych, zarządzanie projektami, automatyzację i robotyzację procesów oraz zakupy.