AXA przyspiesza i upraszcza proces wypłaty pieniędzy z rachunku zmarłego członka OFE

Zgodnie z prawem, w przypadku śmierci członka OFE, pieniądze zgromadzone na jego rachunku podlegają wypłacie osobom wskazanym (beneficjentom) lub dziedziczeniu, a wypłata nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie uprawnionego. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że przysługują im takie środki, lub nie wie, jak je uzyskać.

AXA przystąpiła do Dobrych praktyk uzgodnionych przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne w zakresie zasad wypłaty środków z OFE po śmierci członka funduszu i przyjęła rozwiązanie, które ma na celu przyspieszyć i uprościć cały proces wypłaty pieniędzy.

Oznacza to, że po uzyskaniu informacji z ZUS o śmierci członka OFE, zawiadomimy osoby uprawnione o możliwości wypłaty pieniędzy zgromadzonych na rachunku. Jednocześnie prześlemy takim osobom odpowiednie formularze niezbędne do wszczęcia procedury wypłaty oraz poinformujemy o konieczności przedstawienia dokumentów stanowiących podstawę do jej dokonania, w tym w szczególności aktu zgonu członka OFE. Dobre praktyki wchodzą w życie 1 grudnia 2015.

Przy okazji przypominamy i apelujemy do wszystkich Członków naszego OFE, aby zgłaszali nam Państwo wszelkie zmiany danych teleadresowych. Pozwoli nam to sprawniej komunikować się z Państwem, a także z osobami uprawnionymi do ewentualnej wypłaty zgromadzonych na Państwa rachunku środków.

Już teraz wszelkie informacje dotyczące dziedziczenia środków z OFE po zmarłym członku dostępne są naszej stronie www zakładce Dziedziczenie środków. Można się z nami również kontaktować telefonicznie (tel. 801 200 200 lub 22 555 00 00) lub poprzez e-mailemerytury@axa.pl.

źródło: Axa