AXA umacnia swoją pozycję w Polsce poprzez zakup Liberty Ubezpieczenia

AXA poinformowała dziś o zamiarze zakupu Liberty Ubezpieczenia, towarzystwa ubezpieczeniowego należącego do Liberty Mutual Insurance Group. Transakcja opiewa na 92,3 mln PLN powiększone o wartość aktywów netto na dzień jej zamknięcia.

Liberty Ubezpieczenia działa w Polsce na rynku ubezpieczeń majątkowych poprzez dobrze zdywersyfikowaną sieć obejmującą agentów, kanał direct oraz komisy samochodowe. W 2014 roku towarzystwo zebrało składki brutto o wartości 315 mln PLN.

Transakcja pozwoliłaby AXA na dalsze umacnianie swojej pozycji w Polsce, szczególnie, że Polska jest dla firmy jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków w Europie Środowej i Wschodniej. AXA zwiększyłaby w ten sposób swój udział w rynku majątkowym do 4,4% z 3,2% obecnie1.

Po tym jak AXA przejęła BRE Ubezpieczenia TUiR (od 1 grudnia AXA Ubezpieczenia TUiR) i rozpoczęła strategiczną współpracę z mBankiem w marcu 2015 roku, zakup Liberty Ubezpieczenia byłby kolejnym krokiem ku realizacji strategii dalszej dywersyfikacji kanałów sprzedaży i poszerzania oferty ubezpieczeń.

„Liberty Ubezpieczenia świetnie pasuje do naszej strategii zyskownego rozwoju w Polsce. To firma z kulturą opartą na przedsiębiorczości, bardzo podobną do naszej. Oferta ubezpieczeń majątkowych oraz kanały sprzedaży naszych firm doskonale się uzupełniają. Razem nie tylko zyskalibyśmy pozycję lidera na rynku ubezpieczeń direct, ale mielibyśmy szansę na znaczne zwiększenie skali i zakresu działalności w całym segmencie ubezpieczeń majątkowych.” – podkreślił Michał Kwieciński2, szef Grupy AXA w Polsce.

„Liberty International określiło nową strategię konkurowania bazującą na możliwościach osiągania wzrostu i rentowności poprzez konkurencyjną skalę. Liberty Ubezpieczenia rozpoczęło działalność w 2007 roku jako firma oferująca ubezpieczenia komunikacyjne, rozwijając się w kierunku wielokanałowej działalności operacyjnej. Po strategicznym przeanalizowaniu możliwości naszego wewnętrznego i zewnętrznego wzrostu na polskim rynku doszliśmy do wniosku, że firma zyska więcej na synergii z AXA w Polsce, a sprzedaż zapewni firmie oraz jej klientom i pracownikom dobrą przyszłość” – powiedział Luis Bonell, prezes Liberty International.

Finalizacja transakcji uzależniona jest od zwyczajowych warunków jej zamknięcia, łącznie z uzyskaniem zgody organów regulacyjnych. Przewiduje się, że będzie to miało miejsce przed końcem trzeciego kwartału 2016.

1 Składka przypisana brutto 2014. Źródło: KNF, raporty firm, obliczenia własne AXA
2W toku proces udzielenia zezwolenia KNF na pełnienie funkcji prezesa zarządu

źródło: AXA