Bank 3.1

  • Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2017 roku wypracowała 3,1 mld zł zysku netto, o 8 proc. więcej niż w poprzednim roku i najwięcej w polskim sektorze bankowym.

  • Bank osiągnął solidny wynik na działalności biznesowej, a wynik prowizyjny oraz wynik odsetkowy rosły w dwucyfrowym tempie.

  • Po 2017 roku wskaźniki kapitałowe banku znalazły się na poziomach regulacyjnych umożliwiających wypłatę dywidendy.

  • Udana transformacja cyfrowa. Najlepsza bankowość mobilna na świecie (IKO).

2017 rok był bardzo pozytywny zarówno dla polskiej gospodarki, jak i dla PKO Banku Polskiego. Tempo wzrostu PKB, napędzane głównie przez inwestycje, przyspieszyło na przełomie 2017 i 2018 roku do poziomu 5 proc. Konsumenci i przedsiębiorcy z optymizmem patrzą w przyszłość. W takich warunkach, PKO Bank Polski wypracował najwyższy zysk netto w sektorze bankowym, który wyniósł 3,1 mld zł i był o 8 proc. wyższy niż przed rokiem. Powtarzalny zysk netto wzrósł przy tym aż o 28 proc. Przyczynił się do tego wyraźny wzrost wyniku na działalności biznesowej, który na koniec roku wyniósł 12,6 mld zł i rósł głównie dzięki silnej poprawie wyniku odsetkowego (wzrost o 11 proc. r/r do poziomu 8,6 mld zł) oraz  wyniku prowizyjnego (wzrost o 10,2 proc. r/r do poziomu 3 mld zł).

– Realizując naszą misję, konsekwentnie dostarczamy klientom nowoczesne rozwiązania finansowe adekwatne do ich potrzeb i ambicji. Zwiększamy jednocześnie skalę biznesu i wypracowujemy solidne, najwyższe w sektorze bankowym zyski. Efektem naszych działań jest zarówno wzrost sumy bilansowej, liczby klientów, jak i kapitalizacji giełdowej – na koniec 2017 roku wartość rynkowa PKO Banku Polskiego sięgnęła 55 mld zł, co czyni bank najcenniejszą spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nasze ambicje wykraczają zdecydowanie poza bycie największym. Dlatego dominującym motywem strategii rozwoju PKO Banku Polskiego jest cyfrowa transformacja, zarówno procesów wewnątrzbankowych, jak i usług dla klientów. To klucz, dzięki któremu zachowując pozycję lidera branży zmieniamy największy bank w Polsce i regionie w zwinnie działającą organizację skupioną na potrzebach i wyprzedzającą oczekiwania klientów. Codziennie wspieramy rozwój Polski i Polaków – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Umocnienie pozycji lidera polskiego sektora bankowego

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wzrosła w 2017 roku o ponad 11 mld zł do blisko 300 mld zł, co oznacza, że dystans do kolejnego pod względem wielkości banku w Polsce istotnie przekracza 100 mld zł.  Skala działania ma odzwierciedlenie w udziałach rynkowych w kluczowych segmentach rynku finansowego. Grupa ma wiodącą pozycję na rynku depozytów (17,9 proc.) i kredytów (17,7 proc.), rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.).

Zdolność regulacyjna do wypłaty dywidendy

Rygorystyczna kontrola kosztów w 2017 r. doprowadziła do spadku wskaźnika C/I bez podatku bankowego do poziomu 46 proc, a ostrożne zarządzanie ryzykiem pozwoliło obniżyć wskaźnik kredytów z rozpoznaną utratą wartości do 5,5 proc. przy jednoczesnym spadku kosztu ryzyka do poziomu 71 pb. W 2017 r. nastąpił również wyraźny wzrost wskaźników kapitałowych, które znalazły się na poziomach umożliwiających, z punktu widzenia regulacyjnego, wypłatę dywidendy.

Najcenniejsza spółka na GPW w Warszawie i najcenniejsza marka finansowa w Polsce

PKO Bank Polski jest najcenniejszą spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a jego wartość rynkowa na koniec 2017 roku sięgnęła 55 mld zł. Bank posiada również najwyżej wycenioną markę krajowego sektora finansowego. W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 2017 dziennika „Rzeczpospolita” marka PKO Bank Polski wyceniona została na 2,7 mld zł. Jest też trzecim najbardziej wartościowym brandem w kraju.

Najbardziej mobilny bank doceniony na świecie

Bank jest także liderem bankowości mobilnej w Polsce. Ma 2,6 mln aktywnych użytkowników bankowości mobilnej, a aplikacja IKO bije na głowę pozostałych konkurentów bankowych pod względem liczby aktywnych aplikacji i użytkowników, klientów mobile only i liczby transakcji mobilnych. Od startu IKO w 2013 roku klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo dokonali już łącznie 68 milionów transakcji swoimi telefonami, w tym 16 milionów tylko w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Użytkownicy nie tylko coraz chętniej korzystają z aplikacji, ale także wystawiają jej najlepsze oceny. Dzięki temu aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego zwyciężyła w prestiżowym rankingu aplikacji bankowych brytyjskiego Retail Banker International obejmującym banki z całego świata.

Lider finansowania handlu

PKO Bank Polski jest zaufanym partnerem finansowania handlu. Opierając się na innowacyjnych rozwiązaniach, rozwija bogatą gamę usług ułatwiających działalność zagraniczną. Bank podąża za polskimi klientami wszędzie tam gdzie potrzebują oni wsparcia polskiego banku, a podejmowane działania przekuwa w sukces biznesowy. Przykładem są zagraniczne oddziały korporacyjne PKO Banku Polskiego we Frankfurcie i w Pradze, które osiągnęły już zakładaną dochodowość. Bank wspiera także ekspansję zagraniczną polskich firm poprzez rozwój sieci banków korespondentów, ułatwiającej rozliczenia zagraniczne oraz rozwijając wsparcie analityczne dla firm dostępne w postaci Platformy Wsparcia Eksportu. Starania PKO Banku Polskiego docenili eksperci z magazynu „Global Finance”, którzy wspólnie z analitykami branżowymi i ekspertami rynku, w rankingu The World’s Best Trade Finance Providers uznali PKO Bank Polski za krajowego lidera finansowania handlu 2018.

Kantor internetowy PKO Banku Polskiego podbija rynek

Od stycznia 2018 roku klienci PKO Banku Polskiego zyskali możliwość wymiany walut za pomocą serwisu transakcyjnego iPKO. W ciągu niespełna półtora miesiąca za pośrednictwem serwisu wykonanych zostało ponad 15 tys. transakcji na łączną kwotę 100 mln zł. Kantor internetowy daje możliwość zawierania transakcji dla 28 par walutowych, a w połączeniu z komplementarnymi produktami, takimi jak karta wielowalutowa, kantor pozwala w szybki sposób obsługiwać codzienne płatności w walutach obcych. Dzięki nowej usłudze i powiązanym produktom klienci indywidualni mogą lepiej zarządzać swoimi finansami.

Silny wzrost udziałów w rynku TFI

W 2017 roku GK PKO Banku Polskiego umocniła swoją pozycję w segmencie TFI. PKO TFI odnotowało solidny organiczny wzrost z 13,3 proc. do 14,8 proc., a dzięki przejęciu KBC TFI, działającym obecnie pod marką Gamma TFI, osiągnięto dodatkowy wzrost udziałów rynkowych do ponad 16 proc. Oba towarzystwa na koniec roku zarządzały łącznie aktywami wartymi blisko 30 mld zł. Przewidywana na najbliższe miesiące fuzja obu TFI dodatkowo przyspieszy dotychczasowy dynamiczny rozwój PKO TFI,  które już teraz jest liderem segmentu funduszy detalicznych, a klienci zyskają dostęp do bardziej kompleksowej oferty lokowania swoich oszczędności.

DM PKO Banku Polskiego liderem rynku

Bank zajmuje wiodącą pozycję w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej z największym portfelem finansowania polskich przedsiębiorstw. W 2017 roku brał udział w największych transakcjach polskiego rynku kapitałowego w tym IPO/SPO Play Communications, Dino, Famur czy Rafako oraz największych transakcjach finansowania korporacyjnego. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego zakończył 2017 rok na pozycji najaktywniejszego brokera na rynku akcji GPW. Dzięki transakcjom na kwotę 45,6 mld zł zdobył 9,6 proc. udziału w rynku wyprzedzając konkurencję. DM PKO Banku Polskiego systematycznie buduje wiodącą pozycję wśród domów maklerskich, a w ciągu ostatnich lat znacząco umocnił udziały we wszystkich segmentach działalności.