Bank BGŻ BNP Paribas wspiera dyskusję o odpowiedzialności w branży finansowej

7 listopada w Warszawie odbędzie się VI Konferencja Nienieodpowiedzialni, podczas której uczestnicy będą dyskutować o odpowiedzialności biznesu, starając się odpowiedzieć na pytania o to „Czy zachłanność jest źródłem nieodpowiedzialności? Jak zobaczyć, co jest kłamstwem, a co prawdą”. Partnerem strategicznym Konferencji jest Bank BGŻ BNP Paribas.

Konsumpcjonizm i jego relacje z finansami, przywództwo i fałszywe autorytety – to tematy, które między innymi poruszać będą uczestnicy tegorocznego spotkania. Będą również zastanawiać się, czy kłamstwo jest skutecznym narzędziem sprzedaży i dyskutować, w jaki sposób kontrolowane są zachowania konsumentów na rynkach finansowych. W gronie prelegentów – obok m.in. ks. Adama Bonieckiego, Henryka Wujca, prof. Dariusza Dolińskiego, prof. Andrzeja Falkowskiego, prof. Przemysława Czaplińskiego, Zuzanny Skalskiej, dr Aleksandry Przegalińskiej – jest również prezes Banku BGŻ BNP Paribas Przemek Gdański. Weźmie on udział w debacie oksfordzkiej zatytułowanej „Kłamstwo jest najskuteczniejszym narzędziem sprzedaży”, a także zaprezentuje swój punkt widzenia na temat tego, czy branża finansowa może stać się mniej zachłanna? 

– Branża finansowa jest jedną z najbardziej narażonych na pokusę szybkiego wzbogacenia się. Jednak jeśli ktoś osiąga szybki zysk kosztem nadużycia zaufania klientów, to w długim terminie piłuje gałąź, na której siedzi. Wszak bankowość jest oparta na zaufaniu. Dyskusja o skuteczności działań, etyce w finansach, pokusach szybkich zysków, krótko- i długoterminowych skutkach decyzji oraz o naszej odpowiedzialności zapowiada się bardzo ciekawie, gdyż są to kluczowe tematy dla branży finansowej – mówi Maria Krawczyńska, ekspert ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Banku BGŻ BNP Paribas. 

Pomysłodawcą projektu Nienieodpowiedzialni jest ANG Spółdzielnia, głównym organizatorem Konferencji – Fundacja „Będę Kim Zechcę”, powołana przez ANG. Partnerem Merytorycznym – Uniwersytet SWPS, a patronat honorowy objęli Konfederacja Lewiatan oraz Związek Banków Polskich. BGŻ BNP Paribas jest partnerem strategicznym tegorocznej Konferencji.

Konferencja odbędzie się w warszawskim Centrum Konferencyjnym Polin, Muzeum Historii Żydów Polskich. Udział w niej jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się, wypełniając formularz na stronie: http://nno.tukio.pl/public/8vFA2tRRwC/register. Więcej informacji o Konferencji – w tym szczegółową agendę znaleźć można z kolei na stronie: http://nno.tukio.pl/public/8vFA2tRRwC