BANK BGŻ BNP PARIBAS Z NOWYMI GWARANCJAMI BGK

29 października br. Bank BGŻ BNP Paribas podpisał umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą udzielania kredytów dla MŚP z gwarancją BGK w programie COSME.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, Bank BGŻ BNP Paribas uzyskał możliwość udzielania kredytów w  programie COSME. Program dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, którzy poszukują zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Jest to kolejny produkt, po gwarancji de minimis, który w istotnym stopniu wpływa na poprawę dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców  potrzebujących prostego i dostępnego zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Gwarancja BGK z programu COSME jest również alternatywą dla przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać z gwarancji BGK oferowanej w formule de minimis. Nowy program daje możliwość zabezpieczenia do 80 proc. wartości kredytu przy stosunkowo niskim koszcie zabezpieczenia, który wyniesie 1 proc. w skali roku od kwoty gwarancji – powiedział Bartosz Urbaniak, członek Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas. Jest to pierwszy tego typu produkt, z którego będą mogli skorzystać również przedsiębiorcy prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie. – Zawarta umowa znakomicie wpisuje się w naszą misję odpowiedzialnego oferowania klientom finansowych rozwiązań, które pomagają zmieniać ich świat i wspierają lokalną gospodarkę – podkreślił B. Urbaniak.

Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek, gdyby kredytobiorca nie spłacił zadłużenia w terminie określonym w umowie. Produkt ten umożliwia przedsiębiorcom, którzy nie posiadają zabezpieczeń, pozyskanie finansowania, a bankowi udzielającemu kredytu daje pewność jego spłaty.
Parametry gwarancji:

  •  zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego;
  •  niska prowizja za udzielenie gwarancji – 1 proc. w skali roku;
  •  maksymalna kwota kredytu wynosi 600 000 PLN;
  •  zakres gwarancji BGK – 80 proc. wartości kredytu;
  •  maksymalny okres gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.

Gwarancje BGK udzielane będą w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy.

źródło: Bank BGŻ BNP Paribas