Bank BNP Paribas doradzał Cyfrowemu Polsatowi przy transakcji za 7,1 mld zł

Bank BNP Paribas pełnił rolę doradcy finansowego spółki Cyfrowy Polsat S.A. przy transakcji sprzedaży kontrolnego pakietu udziałów Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. na rzecz Cellnex Telecom. Kwota transakcji to około 7,1 mld złotych.

Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel sp. z o.o. („Grupa Polsat”) zawarły z Cellnex Telecom warunkową umowę sprzedaży pakietu 99,99% udziałów spółki Polkomtel Infrastruktura, odpowiedzialnej za część technicznej infrastruktury sieciowej. Taka decyzja jest efektem rozpoczętego we wrześniu przeglądu dostępnych opcji strategicznych.

Polkomtel Infrastruktura to właściciel pasywnych i aktywnych warstw mobilnej infrastruktury Grupy Polsat, czyli około 7 tys. lokalizacji, około 37 tys. różnych systemów on-air (w tym około 1 tys. systemów obsługujących 5G) oraz sieci transmisyjnej. W 2020 roku spółka wygenerowała 957,8 mln złotych przychodów oraz 672,5 mln złotych zysku EBITDA (wg MSSF16).

Na początku 2020 roku Bank BNP Paribas pełnił rolę współorganizatora i współprowadzącego księgę popytu emisji zielonych obligacji Cyfrowego Polsatu. Była to pierwsza w Polsce zielona emisja obligacji korporacyjnych przeprowadzona przez podmiot niefinansowy. Pozyskane w ten sposób środki Cyfrowy Polsat planuje przeznaczyć na refinansowanie zrównoważonych projektów spółki podnoszących efektywność energetyczną i zmniejszających ślad węglowy.