Bank BNP Paribas i Lleida.net (BNE:LLN) rozpoczynają współpracę przy digitalizacji procesu windykacji

Lleida.net (BNE:LLN, EuroNEXT: ALLN), operator telekomunikacyjny i spółka świadcząca kwalifikowane usługi przekazu elektronicznego eIDAS, podpisała umowę z BNP Paribas Bank Polska w zakresie wykorzystania Rejestru Komunikacji Elektronicznej jako mechanizmu do efektywnej digitalizacji i usprawnienia procesów windykacyjnych.

Zawarta umowa pozwoli firmom Lleida.net i BNP Paribas Bank Polska na szybszą, łatwiejszą, bardziej efektywną digitalizację procesów windykacyjnych Banku przy wykorzystaniu usług komunikacji rejestrowej Lleida.net wraz z istniejącym oprogramowaniem windykacyjnym Banku BNP Paribas, jako sposobu na wygenerowanie “Legalnie dopuszczalnego dowodu” negocjacji w sprawie wierzytelności i rozliczeń między Bankiem i jego klientami.

Lleida.net z początkiem września uruchomiła w Banku BNP Paribas zestaw kwalifikowanych usług komunikacyjnych, w tym m.in. kwalifikowane SMS-y i kwalifikowane umowy przez SMS.

Nowe usługi komunikacji rejestrowanej usprawnią procesy windykacyjne Banku i jego klientów, dostarczając efektywnego i ogólnie dostępnego kanału komunikacji i jednocześnie generując i dostarczając prawomocne dowody zaległości w spłacie należności i odpowiedzi klienta, bez konieczności korzystania z jakiegokolwiek rodzaju komunikacji w formie papierowej, wizyt w biurach Banku lub braku jakichkolwiek istotnych powiadomień czy odpowiedzi.

Podczas gdy list polecony jest drogi i nie stanowi dowodu dopuszczalnego w procedurze sądowej, kwalifikowane usługi komunikacyjne firmy Lleida.net stanowią sprawny, natychmiastowy i efektywny kosztowo sposób na doręczanie kwalifikowanych przekazów elektronicznych, z kompletnym dowodem doręczenia, czasu i zawartości, a także z pełną dopuszczalnością sądową zgodnie z europejskimi przepisami eIDAS.

Dzięki patentom i usługom firmy Lleida.net nadawcy i odbiorcy nie muszą posiadać żadnego specjalnego oprogramowania, sprzętu czy urządzenia. W przypadku Banku BNP Paribas klienci otrzymają legalnie dopuszczalną zarejestrowaną korespondencję SMS w swoich telefonach komórkowych, bez żadnych kosztów ani wymagań technicznych. To samo dotyczy świadczonych przez Lleida.net kwalifikowanych usług przekazu elektronicznego, jak na przykład kwalifikowany email czy kwalifikowana umowa online.

– Nawiązanie współpracy w Polsce kolejny raz potwierdza znaczenie strategii skutecznej digitalizacji procesów biznesowych dla naszych klientów oraz tworzy znaczącą okazję do wspierania organizacji dowolnej wielkości i w dowolnym sektorze w szybkim rozwoju cyfrowym –  mówi Sisco Sapena, prezes zarządu Lleida.net. – Kontynuując nasz proces ekspansji zagranicznej, zamierzamy tworzyć lepsze perspektywy dla naszych klientów i akcjonariuszy – dodaje.

Daniel Astraud, wiceprezes zarządu Banku BNP Paribas, odpowiadający za transformację cyfrową i integrację, powiedział: – Od kilku lat Bank BNP Paribas nawiązuje partnerstwa ze startupami i innowacyjnymi firmami w celu stałego usprawniania usług dla naszych trzech milionów klientów. Doceniamy bezproblemowe i niewykorzystujące papieru rozwiązania firmy Lleida. Teraz możemy podzielić się tą korzyścią z naszymi klientami, komunikując się w sposób przejrzysty, bezpieczny i bardziej ekologiczny. Mamy nadzieję, że współpraca ta będzie zwiększać swój potencjał, ponieważ tego rodzaju rozwiązania łączą zaufanie i łatwość korzystania, które są niezbędne w erze cyfrowej.