Bank BNP Paribas partnerem portalu teamrodzina.pl promującego partnerski model rodziny

Bank BNP Paribas kontynuuje współpracę z Fundacją Share the Care stawiającą sobie za cel promowanie partnerskiego modelu rodziny, w którym obowiązki domowe i opieka nad dziećmi są dzielone pomiędzy oboje rodziców. Bank został partnerem poradnikowego i lifestyle’owego portalu teamrodzina.pl, który powstał z myślą o młodych i przyszłych rodzicach.

Zgodnie z wynikami badań ‘Family Power’ oraz ‘Diagnoza postaw, motywacji i barier wobec urlopów ojcowskich i rodzicielskich’, kobiety i mężczyźni są zgodni są co do tego, że obie płcie są równie dobrymi opiekunami dla swoich dzieci (79 proc. wskazań). Bez wątpienia mają też takie same predyspozycje do większości prac domowych. Mimo to, w wielu rodzinach wciąż panuje bardzo tradycyjne podejście do obowiązków, które utrudnia kobietom rozwój zawodowy, a mężczyznom ogranicza możliwość budowania więzi z dziećmi.

– Jedną z podstawowych wartości w Banku BNP Paribas jest równość obu płci w dostępie do możliwości rozwoju zawodowego. Podejmujemy wiele działań na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn między innymi poprzez wspieranie rodziców w sprawowaniu funkcji opiekuńczych. Pełna realizacja aspiracji kobiet wymaga jednak sprawiedliwych zasad nie tylko w miejscu pracy, ale też w domu. Głęboko wierzymy, że odpowiednio ukierunkowane działania edukacyjne przyspieszą zmianę tradycyjnego modelu rodziny, w którym większość obowiązków spoczywa na kobietach, na partnerski. To szansa także dla mężczyzn, którzy biorąc na siebie większą odpowiedzialność np. za wychowanie dzieci, budują z nimi głębszą relację, ale też rozwijają siebie, zdobywają nowe kompetencje i zyskują poczucie, że dobro materialne rodziny zależy w równym stopniu od obojga partnerów – tłumaczy Małgorzata Petru, Diversity Officer w Banku BNP Paribas.

Portal teamrodzina.pl jest poświęcony partnerskiemu wychowywaniu dzieci, dzieleniu się obowiązkami domowymi i wychowawczymi. Obecni i przyszli rodzice znajdą tu przystępne w formie artykuły, opinie, komentarze czy wywiady o bliskości, relacjach z dzieckiem i budowaniu więzi partnerskich. Teksty podzielone są na siedem sekcji: relacje, prawo, finanse, życie zawodowe, biznes i ludzie, społeczeństwo oraz polityka. Ich uzupełnieniem będą materiały video oraz podcasty.

Bank BNP Paribas jest również partnerem strategicznym projektu przewodnika dla pracodawców „50/50 to się wszystkim opłaca. Rola pracodawców w wyrównywaniu prawa obojga rodziców do opieki nad dzieckiem”. W maju 2020 roku bank oraz Fundacja Share the Care zainaugurowały cykl debat online na temat wyrównywania prawa obojga rodziców do opieki nad dzieckiem oraz korzyści, które z tego płyną.