Bank BNP Paribas partnerem XI edycji Polish National Sales Awards

Bank BNP Paribas i Polish National Sales Awards w ramach partnerstwa będą współdziałać na rzecz rozwoju etyki biznesu oraz promocji wspólnych idei, które są kluczowe z punktu widzenia branży sprzedażowej.­­­

– Jesteśmy bardzo dumni z wypracowanych relacji. Cieszymy się ze współpracy i doceniamy zaangażowanie firmy w kształtowanie pozytywnych mechanizmów na rynku – powiedziała Prezes PNSA Elżbieta Pełka – Pracujemy nieustannie, wprowadzając zmiany, dostosowując całe przedsięwzięcie do stale zmieniających się potrzeb branży. Priorytetem jest dla nas rozwój umiejętności uczestników, który ma bezpośredni wpływ na cały sektor sprzedażowy – dodaje.

Polish National Sales Awards jest przedsięwzięciem, które co rok wyróżnia najlepszych w sektorze sprzedaży. Od blisko dekady z sukcesem promuje dobre praktyki i najwyższe standardy etyczne w biznesie.