Bank BNP Paribas w giełdowym indeksie WIG-ESG

Po kwartalnej rewizji indeksów po sesji giełdowej 18 września 2020 r. Bank BNP Paribas znalazł się w składzie indeksu WIG-ESG.

Indeks został stworzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w celu zwrócenia uwagi spółek i potencjalnych inwestorów na kryteria ESG (Environmental, Social, Governance) w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

W skład WIG-ESG wchodzą największe notowane na warszawskim parkiecie spółki z indeksów WIG20 i mWIG40, które są zweryfikowane o ocenę stopnia wypełniania w swojej działalności zasad środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego na podstawie Rankingu ESG (współczynnik ESG) oraz pod kątem oceny stosowania zasad Kodeksu Dobrych Praktyk GPW (współczynnik KDP)[1].

– W komunikacji z inwestorami i analitykami rynku widzimy rosnące zainteresowanie kryteriami ESG, a kwestie CSR i zrównoważonego rozwoju są wpisane w działania i strategię naszego banku. Staramy się też coraz bardziej kompleksowo informować o aspektach niefinansowych, czego przykładem jest opublikowany w tym roku pierwszy raport zintegrowany Grupy Kapitałowej Banku – komentuje Katarzyna Tatara, Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich Banku BNP Paribas.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) i Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas składa się z dwunastu zobowiązań w ramach czterech filarów odpowiedzialności: gospodarczej, w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiskowa naturalnego. Kluczowym wymiarem odpowiedzialności Banku BNP Paribas jest wspieranie rozwoju gospodarki poprzez odpowiedzialne finansowanie. W Banku BNP Paribas rozumiemy je jako dbanie o najwyższe standardy etyczne, prowadzenie monitoringu środowiskowych, społecznych i związanych z ładem zarządczym (ESG) aspektów zawieranych transakcji, a także oferowanie produktów i usług odpowiadających na wyzwania globalne oraz uwarunkowania rynku lokalnego, a tym samym na zmieniające się potrzeby naszych klientów.

Strategiczne zarządzanie odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem zostało docenione w tegorocznej, czternastej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, gdzie Bank BNP Paribas drugi rok z rzędu zajął 1. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 1. miejsce w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy.


[1] Ranking ESG jest tworzony na podstawie wyników analiz i danych ESG, zawartych w Raportach ESG Risk Rating, opracowywanych przez niezależną agencję badawczą Sustainalytics B.V., a Ranking Dobrych Praktyk sporządza GPW oceniając stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.