Bank BNP Paribas z nową kampanią promującą kredyty dla przedsiębiorców z gwarancją de minimis BGK

Bank BNP Paribas wystartował z kampanią do mikroprzedsiębiorców, która promuje specjalną ofertę kredytów z gwarancją de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego i brakiem prowizji za udzielenie kredytu. Propozycja kredytów skierowana jest do przedsiębiorców, a jej celem jest ułatwienie dostępu do finansowania i niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19.

Poprzez nową kampanię w mediach Bank BNP Paribas promuje specjalną ofertę kredytów dla małych firm z gwarancją de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Gwarancje de minimis sięgają 80% kwoty kredytu i w ramach aktualnej oferty udzielane są przez BGK bezpłatnie. Dodatkowo, w ramach oferty specjalnej, Bank BNP Paribas, nie pobiera prowizji za udzielenie kredytów objętych takimi gwarancjami.

– Rozwijamy naszą współpracę z BGK, widząc w gwarancjach de minimis skuteczny oraz trwały instrument wsparcia dla małych i średnich firm. W czasie pandemii i recesji, która jest jej następstwem, to szczególnie istotne narzędzie, dające możliwość finansowania działalności bieżącej oraz swoich inwestycji wielu przedsiębiorstwom, które bez dodatkowego zabezpieczenia mogłyby nie mieć takiej szansy – mówi Kamil Olszewski, Dyrektor Departamentu Kredytów Detalicznych i Biznesowych Banku BNP Paribas.

Kampania będzie widoczna w internecie, social mediach, prasie lokalnej, w branżowych magazynach, dodatkowo pojawią się spoty w sieci kina Cinema City.

W ramach oferty Bank BNP Paribas proponuje przedsiębiorcom trzy rodzaje kredytów.

„Kredyt w rachunku bieżącym niezabezpieczony” to szansa na większą elastyczność w zarządzaniu firmą i komfort planowania wydatków. Może być przeznaczony na dowolny cel. Okres kredytowania to 12 lub 24 miesiące, a gwarancji o 3 miesiące dłuższy. Maksymalna kwota finansowania wynosi milion złotych.

„Kredyt gotówkowy nieodnawialny niezabezpieczony” umożliwia finansowanie dowolnych potrzeb, w ramach bieżącej działalności firmy. Maksymalny okres kredytowania to 60 miesięcy, z czego 39 objętych jest gwarancją de minimis BGK. Maksymalna kwota finansowania to 250 tysięcy złotych.

Dla przedsiębiorców planujących większe inwestycje przeznaczony jest „kredyt inwestycyjny zabezpieczony hipoteką” z maksymalną kwotą finansowania 2,2 miliona złotych. Okres kredytowania może sięgnąć 180 miesięcy, a okres gwarancji de minimis BGK 99 miesięcy.

Oferta kredytowa dla micro firm dostępna jest dla podmiotów prowadzących zarówno uproszczoną, jak i pełna rachunkowość, w formie jednoosobowej, spółki cywilnej, osobowej (jawna, partnerska, komandytowa) lub kapitałowej (spółka z o.o., akcyjna) już po 24 miesiącach prowadzenia biznesu (12 miesięcy dla kredytów zabezpieczonych nieruchomością), a dla profesjonalistów (m.in. adwokat, aptekarz, architekt, biegły rewident, doradca inwestycyjny, doradca podatkowy, radca prawny,  księgowy, lekarz, notariusz) niezależnie od zabezpieczenia – już po 12 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej.

O gwarancje de minimis BGK mogą ubiegać się firmy, do których kierujemy standardowa ofertę kredytową banku oraz spełnią warunki przyznania gwarancji de minimis określone przez BGK oraz kryteria Banku BNP Paribas.

BGK wdrożył nowy program gwarancji de minimis w lipcu 2018 roku. Łączny limit gwarancji wykorzystany za pośrednictwem Banku BNP Paribas przekroczył już 1,1 mld zł.