Bank Millennium na podium rankingu najlepszych banków

Bank Millennium znalazł się wśród zwycięzców rankingu najlepszych banków, przygotowanego przez Polski Instytut Badań Jakości na podstawie ocen klientów banków. 

Klienci oceniali m.in. poziom obsługi, ponoszone koszty oraz przywiązanie i zaufanie do banku. O wysokiej drugiej pozycji Banku Millennium w klasyfikacji generalnej zdecydowały przede wszystkim sprawna i kompetentna obsługa na infolinii, produkty adekwatne do oczekiwań klientów, niskie ceny, dobrze funkcjonująca bankowość elektroniczna oraz przywiązanie do marki.

W kategorii „Niskie koszty” Bank Millennium zajął pierwsze miejsce. Klienci oceniali stopień zadowolenia z aktualnie ponoszonych kosztów oraz oferowanych przez bank warunków (takich jak np. oprocentowanie).

W kategorii  „Obsługa klienta” bank zajął drugie miejsce. Oceniano w niej obsługę klienta świadczoną w placówce banku (uprzejmość, zaangażowanie, kompetencje) oraz w infolinii (łatwość kontaktu, kompetencje).

Bank znalazł się też na podium w kategorii „Wiarygodność”, w której klienci oceniali zaufanie do banku i skłonność do jego zmiany.

Ogólnopolskie badanie „Banki w ocenie klientów 2018” zostało zrealizowane przez Polski Instytut Badań Jakości metodą CAWI na próbie 985 respondentów, którzy zadeklarowali, że są klientami dziesięciu badanych banków.