Bank Millennium otrzymał od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodę na przejęcie Euro Banku

W dniu 3 stycznia 2019 roku Bank Millennium otrzymał od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodę na przejęcie kontroli nad Euro Bankiem. Zgoda UOKiK była jednym z warunków dokonania transakcji, kolejnym jest uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego potwierdzającej brak sprzeciwu wobec nabycia akcji Euro Banku przez Bank Millennium.

Dla przypomnienia 5 listopada 2018 roku Bank Millennium i Société Générale podpisały umowę dotyczącą zakupu Euro Banku przez Bank Millennium. Przedmiotem transakcji było nabycie przez Bank Millennium ok. 99,79% akcji Euro Banku za cenę referencyjną wynoszącą 1 833 mln PLN. Ostateczna cena nabycia zostanie skorygowana o zmianę wartości księgowej Euro Banku na dzień zamknięcia transakcji. Sfinalizowanie transakcji planowane jest na pierwszą połowę 2019 roku.