Bank Ochrony Środowiska udostępnił środowisko testowe dla dostawców usług płatniczych

Zgodnie z unijną dyrektywą PSD2, Bank Ochrony Środowiska oddał do dyspozycji wszystkich certyfikowanych dostawców usług płatniczych tzw. TPP testowy interfejs API umożliwiający bezpieczne i łatwe korzystanie z usług finansowych udostępnionych przez Bank.

PSD2 (ang. Payment Services Directive 2) to unijna dyrektywa dotycząca usług płatniczych wprowadzająca nowe regulacje określające zasady współpracy banków, dostawców usług płatniczych w zakresie otwartej bankowości. Dzięki niej, dostawcy nowych rodzajów usług płatniczych nadzorowani przez Komisję Nadzoru Finansowego lub innego lokalnego regulatora, za zgodą Klienta Banku będą mogli:

  • uzyskać informację o jego rachunku płatniczym – AIS (Account Information Service),
  • inicjować płatność z jego rachunku – PIS (Payment Initiation Service),
  • potwierdzić dostępność środków na jego rachunku płatniczym – CAF (Confirmation of the Availability of Funds)

Uruchomiony testowy interfejs API tzw. Sandbox jest pierwszym z elementów innowacji wprowadzonej przez Dyrektywę PSD2, pozwalający TPP na testowanie powyższych usług na danych testowych. W najbliższych miesiącach Bank udostępni interfejs produkcyjny, dzięki któremu dostawcy usług płatniczych, uzyskają dostęp do rzeczywistych danych Klientów i będą mogli świadczyć im powyższe rodzaje usług.

Prezentowany przez Bank Ochrony Środowiska interfejs jest zgodny ze standardem PolishAPI w wersji 2.1.1., opracowanym w ramach prac przy Związku Banków Polskich.