Bank Ochrony Środowiska uzyskał status Banku Płatnika Członka Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych

Bank Ochrony Środowiska dołączył do instytucji wspierających rozliczenia finansowe transakcji zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) w ramach Modelu Rozrachunku stosowanego przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych (IRGiT).

– Przystąpienie przez Bank Ochrony Środowiska do Modelu Rozrachunku IRGiT, obsługującego transakcje zawierane na TGE, zapewnia nową jakość w obsłudze rozliczeń pieniężnych dla kontraktów giełdowych naszych Klientów – mówi Monika Welman, zarządzająca Departamentem Produktów Korporacyjnych BOŚ Banku. – To także istotny krok w rozwoju oferty rozliczeniowej Banku skierowanej do Klientów korporacyjnych – dodaje.

Status Banku Płatnika Członka Izby Bank Ochrony Środowiska otrzymał w grudniu 2015 r. – wtedy to została podpisana stosowna umowa z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych. Za pośrednictwem Banku Płatnika każdy Członek Izby może regulować swoje zobowiązania lub otrzymywać należności z tytułu rozliczeń dokonywanych przez Izbę. BOŚ Bank jest obecnie jednym z 10 banków, które świadczą usługi w ramach obowiązującego systemu rozliczeń IRGiT.

źródło: BOŚ