Bank Ochrony Środowiska w RESPECT Index

Bank Ochrony Środowiska dołączył do prestiżowego grona firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach  RESPECT Index. RESPECT Index publikowany jest już po raz dziewiąty i skupia najsilniej zaangażowane społecznie firmy na GPW.

Najnowszą edycję RESPECT Index tworzą 23 spółki. Wśród nich są m.in. banki, w tym Bank Ochrony Środowiska, firmy energetyczne, budowlane.

To dla nas ogromne wyróżnienie i uznanie dla działań, które podejmujemy na co dzień w ramach grupy kapitałowej BOŚ Banku. Cieszymy się, że nasze zaangażowane  w społeczną odpowiedzialność biznesu zostało docenione przez Giełdę Papierów Wartościowych i że będzie ono dobrym sygnałem dla naszych inwestorów – powiedział Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

RESPECT Index jest pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej indeksem spółek odpowiedzialnych społecznie. Projekt został wprowadzony przez GPW w 2009 roku, kiedy ogłoszono pierwszy skład Indeksu. Skład indeksu wyłaniany jest spośród największych firm giełdowych z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Tworzą go spółki działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. RESPECT Index w nowym składzie będzie notowany na warszawskiej giełdzie od 21 grudnia.

źródło: BOŚ