Bank Ochrony Środowiska włączy do oferty kredyt antysmogowy w ramach programu „Czyste Powietrze”

Bank Ochrony Środowiska podpisał umowę o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na jej mocy Bank będzie przyjmował wnioski o dotacje z programu „Czyste Powietrze” oraz oferował powiązane z nimi kredyty antysmogowe na preferencyjnych warunkach. Współpraca NFOŚiGW z BOŚ i pozostałymi bankami zaangażowanymi w program ma na celu ułatwienie właścicielom domów jednorodzinnych dostępu do finansowania wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

Łączna pula środków przewidziana do wykorzystania za pośrednictwem banków w latach 2021-2022 wynosi 1,5 mld zł. Pierwsze wnioski o kredyt w ramach programu „Czyste Powietrze” i dotację na częściową jego spłatę będzie można złożyć w banku w drugiej połowie tego roku. Osoby zainteresowane będą mogły liczyć na pełne wsparcie i doradztwo ze strony pracowników podczas uzyskiwania informacji na temat programu oraz przy składaniu wniosku.

– Wdrożenie „Czystego Powietrza” w ścieżce bankowej pozwoli znacznie usprawnić i przyspieszyć realizację założonych w programie celów, czyli umożliwić instalację nowoczesnych źródeł ciepła spełniających najwyższe normy oraz termomodernizację budynków. To istotna inicjatywa przyczyniająca się do wypełniania strategicznych założeń polityki klimatyczno-energetycznej Polski, czy szerzej – Unii Europejskiej. Sam program doskonale też wpisuje się w profil BOŚ, stąd zaangażowanie się w „Czyste Powietrze” jest dla nas czymś naturalnym. Liczymy również, że dzięki programom takim jak „Czyste Powietrze” wachlarz zielonych produktów finansowych będzie rozwijał się w Polsce jeszcze dynamiczniej – powiedział Wojciech Hann, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Łączny budżet programu „Czyste Powietrze” to 103 mld zł.