Bank Pekao S.A. dla spółek Grupy Kapitałowej GPW

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wybrał Bank Pekao do obsługi działalności podstawowej spółek z Grupy Kapitałowej GPW. Bank pełniący dotychczas rolę głównego dostawcy usług bankowych dla GPW, dzięki wygranej w postępowaniu, rozszerzy portfolio klientów z Grupy GPW o Towarową Giełdę Energii S.A.

Wybór Banku Pekao jest efektem negocjacji z GPW w Warszawie, które toczyły się od końca sierpnia 2018 r. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, bankowość elektroniczną, obsługę przelewów krajowych i zagranicznych, konsolidację sald oraz  automatyczne oprocentowanie środków.

Kontynuacja i rozszerzenie obsługi bankowej na rzecz Grupy Kapitałowej GPW S.A. to wyznacznik bardzo mocnej pozycji Banku Pekao na rynku usług finansowych. W obliczu dynamicznego rozwoju systemu bankowego i silnej konkurencji, utrzymanie tak znaczącego klienta korporacyjnego było dużym wyzwaniem. Obsługa spółek z Grupy Kapitałowej GPW S.A. to dla nas nie tylko prestiż i wyróżnienie, ale także możliwość znaczącego wzmacniania polskiej gospodarki – mówi Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Po wieloetapowej analizie oferty i długich negocjacjach wybrany został bank, który zdaje sobie sprawę, że obsługa GPW to duża odpowiedzialność wynikająca ze specyfiki i złożoności biznesów prowadzonych przez spółki z Grupy Kapitałowej GPW – dodaje Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Stanowi także jedną z najlepiej rozpoznawalnych polskich instytucji finansowych. W 2018 r. obroty na wszystkich instrumentach i rynkach GPW wyniosły 443,68 mld zł. Na GPW notowanych jest ok. 3 000 instrumentów oraz ok. 1 000 krajowych i zagranicznych emitentów.