Bank Pekao S.A. jeszcze mocniej wspiera firmy w międzynarodowej ekspansji

Bank Pekao S.A. podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą udziału w Programie Akredytyw Eksportowych. Program pozwala Pekao potwierdzać akredytywy eksportowe do krajów o podwyższonym ryzyku. Dzięki temu, Bank jeszcze mocniej będzie mógł wspierać polskie firmy w ekspansji na rynkach zagranicznych.

Podpisana w środę 10 stycznia umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umożliwi awizowanie akredytyw eksportowych na rynki o podwyższonym ryzyku, dzięki przejęciu przez BKG ryzyka banku zagranicznego. Program Akredytyw Eksportowych rozszerzy możliwości potwierdzania akredytyw przez Bank Pekao swoim klientom.

Akredytywa eksportowa jest zobowiązaniem banku importera do zapłaty określonej kwoty w zamian za przewidziane w treści akredytywy dokumenty. Jeżeli dokumenty są poprawne, to wypłata pieniędzy klientowi jest gwarantowana nawet jeżeli importer okaże się niewypłacalny lub odmówi zapłaty. Program Akredytyw Eksportowych pozwala potwierdzać akredytywy nawet z banków działających w krajach o podwyższonym ryzyku.

Program Akredytyw Eksportowych jest idealnym narzędziem, abyśmy jako Bank Pekao jeszcze lepiej mogli wspierać naszych klientów, tam gdzie do tej pory ze względu na podwyższone ryzyko było to utrudnione.  Po gwarancjach de minimis jest to kolejny etap świetnie układającej się współpracy na rzecz polskich przedsiębiorstw pomiędzy bankiem rozwojowym, jakim jest BGK, a bankiem komercyjnym, czyli Pekao S.A.- powiedział Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Małych i Średnich Firm

Bank Pekao w 2017 roku utrzymał ponad 18% udziału rynkowy pod względem kwoty awizowanych akredytyw eksportowych. Awizował akredytywy otrzymane z ponad 50 krajów na całym świecie. Główne kierunki eksportu klientów Pekao to: Pakistan, Indie, Chiny, Bangladesz i Tajlandia.

Dla dużych firm, dla których rynek polski stał się zbyt mały eksport jest naturalnym kierunkiem rozwoju. Bank Pekao zawsze podążał za swoimi klientami, dlatego  jednym z kluczowych celów odświeżonej strategii Banku Pekao S.A jest wsparcie polskich firm w rozwoju ich biznesu międzynarodowego. W strategii pokazaliśmy jasno, że mamy ambicję bycia liderem wsparcia polskich firm w ekspansji międzynarodowej. Oprócz szeregu działań, które do tej pory podjęliśmy  otrzymaliśmy od BGK doskonałe narzędzie, zbliżające nas do tego celu – powiedział Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej.

W zakresie bankowości dla firm Bank Pekao S.A. współpracuje z BGK przy programie gwarancji de minimis Program de minims jest prowadzony z wielkim sukcesem, suma gwarancji do udzielonych przez Bank Pekao kredytów wyniosła już blisko 4,5 mld PLN, a Bank otrzymał od Banku Gospodarstwa Krajowego statuetkę „Lidera Jakości Sprzedaży” kredytów z gwarancjami de minimis.