Bank Pekao S.A. na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę

Debaty ekspertów, wystawy i wsparcie dla prestiżowych wydarzeń w roku jubileuszowym –Bank Pekao S.A. realizuje wiele inicjatyw mających na celu upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Przy okazji przypomina własną historię, która rozpoczęła się właśnie w odrodzonej Rzeczpospolitej. – Czerpanie z tradycji jest naturalną konsekwencją zakończonego procesu repolonizacji. To dla nas wielkie zobowiązanie – mówi Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao SA.  

Polska Kasa Opieki S.A. została powołana w 1929 r. z inicjatywy Henryka Grubera – legionisty, bohatera walk o niepodległość. Zadaniem nowej instytucji było stworzenie oferty dla Polaków zamieszkałych poza ojczyzną – przede wszystkim chronienie ich oszczędności i umożliwienie przekazywania pieniędzy rodzinie w kraju. Zagraniczne oddziały Banku powstały przed wojną we Francji, Palestynie, Argentynie i Stanach Zjednoczonych. Placówki przeznaczały znaczne fundusze na cele społeczne, fundowały stypendia, zakładały biblioteki i promowały ideę oszczędzania pieniędzy. Ze środków Polskiej Kasy Opieki finansowane były także ważne inwestycje II RP.

Bank Pekao S.A. – przed wojną wizytówka odrodzonego państwa polskiego – dziś powraca do swoich tradycji. W styczniu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Prezes Michał Krupiński wspólnie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, Prezesem NBP i Przewodniczącym KNF promowali Polskę w gronie przedstawicieli wielkich międzynarodowych przedsiębiorstw i potencjalnych inwestorów. – Dla mnie, jako prezydenta RP, jest niesłychanie ważne, aby wspierać budowanie rozpoznawalnych na świecie polskich marek, które będą w stanie z sukcesem konkurować na arenie globalnej. Cieszę się, że Bank Pekao S.A. wspiera ten sam cel – mówił Prezydent.

W marcu w Warszawie zorganizowano debatę ekspertów pt. „Utworzenie Banku Polska Kasa Opieki w 1929 r. jako przykład polityki gospodarczej II RP. Jakie zobowiązania nakłada na nas historia?”. W dyskusji uczestniczyli profesorowie: Andrzej Chojnowski (Uniwersytet Warszawski), Wojciech Morawski (Szkoła Główna Handlowa), Waldemar Paruch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) i Włodzimierz Suleja (Instytut Pamięci Narodowej). Na wystawie towarzyszącej wydarzeniu wyeksponowano przedwojenne dokumenty i zdjęcia związane z historią Banku. Czarno-białe fotografie zostały poddane cyfrowej koloryzacji.

W kwietniu Prezes Michał Krupiński wziął udział w XXI Forum Polonijnym w Toruniu. W swojej prelekcji nawiązywał do historii Banku Pekao S.A., który wspierał Polaków za granicą, a także inicjował projekty mające na celu promocję wizerunku Polski. Także dziś elementem misji Banku jest promocja narodowej marki i polskich wartości. Takim wydarzeniem była wyprawa Andrzeja Bargiela, wybitnego skialpinisty, który 22 lipca 2018 r. jako pierwszy człowiek na świecie zjechał na nartach z K2, drugiego pod względem wysokości szczytu Ziemi. Bank Pekao S.A. był sponsorem wyprawy. Andrzej Bargiel podkreślił, że ekspedycja odbyła się w roku obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. – Cieszę się, że mogłem uczcić w taki sposób ten jubileusz, który przypomina nam o wolności – powiedział po powrocie do kraju.

We wrześniu Bank Pekao S.A. otworzył swoje przedstawicielstwo w Londynie, nawiązując tym samym do przedwojennej tradycji tworzenia zagranicznych placówek. Londyńskie biuro ma stanowić wsparcie dla polskich firm planujących ekspansję zagraniczną, ułatwić relacje z funduszami private equity zainteresowanymi Polską oraz zwiększyć możliwości w zakresie oferty private banking.

W listopadzie Bank przyjął tytuł partnera wystawy „Blask orderów w 100-lecie odzyskania niepodległości”, prezentowanej w przestrzeniach Łazienek Królewskich – na terenie Pałacu na Wyspie, Pałacu Myślewickiego i Podchorążówki. W ramach współpracy z Muzeum Łazienki Królewskie prezentowana jest również własna wystawa Banku Pekao S.A. z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Plansze zostały umieszczone w Galerii Plenerowej, na ogrodzeniu Łazienek Królewskich. Ekspozycja stanowi jednocześnie zapowiedź przyszłorocznych obchodów 90-lecia Banku Pekao S.A.