Bank Pekao S.A. udostępnił środowisko produkcyjne PSD2

Wejście w życie unijnej dyrektywy PSD2 spowodowało, że uprawnione podmioty za zgodą klientów mogą otrzymać dostęp do rachunków płatniczych oraz kart kredytowych, inicjować płatności na tych rachunkach oraz potwierdzać dostępność środków. Bank Pekao S.A. udostępnił dziś produkcyjną wersję bezpiecznego interfejsu API, który to umożliwia.

PSD2 (ang. Payment Services Directive 2) to unijna dyrektywa dotycząca usług płatniczych, wprowadzająca nowe regulacje, które określają zasady współpracy banków oraz dostawców usług płatniczych  (tzw. third party providers – TPP) w zakresie otwartej bankowości. Dostawcy usług płatniczych, którzy wcześniej otrzymali zgodę regulatora mogą w imieniu i wyłącznie za zgodą klienta świadczyć niektóre usługi.

W szczególności mowa o: 1) zainicjowaniu płatności – dzięki której klient będzie mógł wysłać przelewy z rachunków prowadzonych w różnych bankach; 2) uzyskaniu informacji o rachunku – czyli możliwość dostępu do swoich rachunków płatniczych poprzez aplikacje innych podmiotów oraz 3) potwierdzaniu dostępności środków na rachunku płatniczym – bank będzie mógł potwierdzić wskazanej przez klienta firmie, czy na wybranym koncie znajduje się wystarczająca kwota na wykonanie płatności (bez podawania konkretnej kwoty).

Jeśli klient chce skorzystać z nowych usług musi wydać zgodę na ich świadczenie przez wskazanego dostawcę. Zgoda taka wyrażana jest w aplikacji dostawcy, a jej potwierdzenie odbywa się poprzez przekierowanie klienta do bankowości elektronicznej w celu autoryzacji zgody.. Dane rachunków klientów zostaną udostępnione wyłącznie w przypadku, gdy klient udzielił wcześniej zgody upoważnionej firmie. Udzieloną wcześniej zgodę klient może odwołać w firmie,  w której jej udzielił.

Zgodnie z PSD2 uprawnione podmioty mogą świadczyć wymienione usługi  za pośrednictwem przygotowanego przez Bank Pekao S.A. specjalnego interfejsu API dostępnego na stronie https://developer.pekao.com.pl/api/

Prezentowany interfejs jest zgodny ze standardem PolishAPI wersja 2.1.1 opracowanym przez Związek Banków Polskich celem implementacji dyrektywy PSD2 na terenie Polski.