Bank Pekao S.A. udostępnił środowisko testowe dla usługodawców PSD2

PSD2 (ang. Payment Services Directive 2) to unijna dyrektywa dotycząca usług płatniczych, wprowadzająca nowe regulacje, które określają zasady współpracy banków, dostawców usług płatniczych  (tzw. third party providers – TPP) w zakresie otwartej bankowości.

W ramach otwartej bankowości dostawcy nowych rodzajów usług płatniczych nadzorowani przez Komisję Nadzoru Finansowego lub innego lokalnego regulatora będą mogli w imieniu klienta i za jego uprzednią zgodą otrzymać dostęp do rachunku płatniczego, w celu zainicjowania płatności (PIS), uzyskania informacji o rachunku (AIS) oraz potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym (CAF).

Zgodnie z PSD2 uprawnione podmioty mogą świadczyć wymienione usługi  za pośrednictwem przygotowanego przez Bank Pekao specjalnego interfejsu API dostępnego na stronie https://developer.pekao.com.pl/sandbox/

Prezentowany interfejs jest zgodny ze standardem PolishAPI wersja 2.1.1 opracowanym przez Związek Banków Polskich celem implementacji dyrektywy PSD2 na terenie Polski.