Bank Pekao S.A. wśród spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index

Bank Pekao S.A. kolejny raz znalazł się w składzie indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Włączenie banku do indeksu jest potwierdzeniem, że rynek docenia długofalową strategię rozwoju i komunikacji Pekao, budowaną w oparciu o ciagle podnoszenie standardów CSR. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła skład XII edycji indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie (RESPECT Index). Weryfikacja spółek umieszczonych na liście RESPECT Index jest ukierunkowana na ocenę praktyk stosowanych przez spółki w obszarze ładu korporacyjnego, informacyjnego oraz relacji z inwestorami.

Bank Pekao S.A. do indeksu trafił po raz kolejny, po pozytywnie zaliczonej trzystopniowej weryfikacji w obszarach: environmental (czynniki środowiskowe), social (czynniki społeczne), governance (czynniki ekonomiczne). Włączenie Banku do indeksu jest potwierdzeniem, że Pekao działa zachowując najwyższe standardy – w nienaganny sposób prowadzi komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe oraz swoje strony internetowe. Odpowiedzialność społeczna Pekao przejawia się także w zachowaniu wobec środowiska, społeczności i pracowników.

– Obecność w RESPECT Index ma dla Banku Pekao S.A. istotne znaczenie dla dalszego rozwoju oraz potwierdza, że rynek kapitałowy docenia realizowaną przez nas strategię, w której kluczową rolę odgrywa odpowiedzialność społeczna prowadzenia biznesu i ciągłe podnoszenie standardów funkcjonowania Banku – powiedział Paweł Rzeźniczak, dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy Banku Pekao S.A. – W naszych praktykach biznesowych kładziemy nacisk na budowanie trwałych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym, tj. akcjonariuszami, klientami, pracownikami, społecznością lokalną oraz dbałość o środowisko naturalne na każdym etapie działania – dodaje.

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych społecznie, wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych. Pierwszy skład Indeksu ogłoszono w 2009 roku w Warszawie. RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW. Do indeksu aspirować mogą spółki o najwyższej płynności, czyli wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80. Trafiają do niego firmy, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, prowadzące w nienaganny sposób komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe oraz swoje strony internetowe.