Bank Pekao z ratingiem MSCI ESG na poziomie „A”

Bank Pekao S.A. czwarty rok z rzędu z oceną „A” nadawaną w ramach ratingu MSCI ESG (Environmental, Social, Governance), który mierzy odporność firm na długoterminowe ryzyka w zakresie: ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego. Agencja ratingowa zwróciła szczególną uwagę na wysoki poziom bezpieczeństwa produktów Pekao, inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego oraz stabilność instytucji na tle zmian w systemie finansowym.

Rating ESG nadawany przez agencję MSCI zwraca uwagę na coraz istotniejsze, pozafinansowe aspekty funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Dlatego cieszy nas, że kolejny rok z rzędu zostaliśmy docenieni i możemy pochwalić się oceną na poziomie „A”. Tym bardziej, że to właśnie odpowiedzialność firm staje się kluczowym filarem oceny potencjału inwestycyjnego przez szeroką grupę globalnych funduszy inwestycyjnych – mówi Tomasz Kubiak, wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Finansowy.

W dzisiejszych czasach nie tylko wyniki finansowe świadczą o sile firmy, ale także jej podejście do prowadzenia biznesu oraz do interesariuszy, w tym przede wszystkim pracowników oraz klientów. Bank Pekao podejmuje wiele inicjatyw mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów, prowadząc nieustanne działania w zakresie transformacji cyfrowej i dopasowywania oferty produktowej. Inwestuje także w szkolenia pracowników, ponieważ to wiedza, kompetencje i profesjonalne wykonywanie obowiązków przez doradców, a także ich kierowników oraz menedżerów wpływają na wiarygodność firmy oraz zaufanie do niej – dodaje Zbigniew Chmiel, Dyrektor Pionu Zasobów Ludzkich w Banku Pekao S.A.

Pekao utrzymuje poziom „A” w ratingu MSCI ESG od 2017 roku. W tegorocznej edycji agencja oceniła, że bank jest lepiej niż rynek przygotowany do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów finansowych oferowanych klientom oraz osiąga lepsze wyniki w zakresie odporności na ryzyka wynikające ze zmian w systemie finansowym. Wyróżnione zostały również kompleksowe działania banku na rzecz rozwoju pracowników, w tym inicjatywy dotyczące szkoleń kadry menedżerskiej oraz kierowniczej.