Bank Pocztowy dokapitalizowany

Bank Pocztowy S.A., dynamicznie rozwijający się polski bank detaliczny, który w ostatnich pięciu latach zwiększył liczbę obsługiwanych klientów o ponad milion, pozyskał kapitał na dalszy rozwój. W środę 23 września 2015 r. NWZA podjęło uchwały, które umożliwiają pozyskanie środków w dwojaki sposób – poprzez prywatną emisję do dotychczasowych akcjonariuszy, a w dalszej kolejności poprzez IPO oraz debiut na GPW.

Zgodnie z podjętymi uchwałami, w pierwszej kolejności dotychczasowi akcjonariusze tj. Poczta Polska oraz PKO Bank Polski dokapitalizują Bank Pocztowy kwotą 60 mln zł. Pozwoli to na dynamiczny rozwój Banku w perspektywie najbliższych kwartałów. Obecni akcjonariusze obejmą nowe akcje w ramach podwyższenia kapitału, zachowując dotychczasowy procentowy udział – 75% kapitału zakładowego minus 10 akcji dla Poczty Polskiej i 25% kapitału zakładowego plus 10 akcji dla PKO Banku Polskiego.

– Dzięki rozsądnemu podejściu dokapitalizowanie Banku Pocztowego to wspólna zasługa jego akcjonariuszy. To mądra decyzja, która pozwala Bankowi wrócić na ścieżkę dynamicznego rozwoju przy obopólnej zgodzie na przyszły debiut giełdowy. Wysoka zmienność charakteryzująca teraz rynek oraz towarzyszące jej emocje inwestorów, które odbijają się m.in. na wycenie banków, utrudniają decyzję o dokapitalizowaniu poprzez IPO. Jednak zaproponowany plan udowadnia, że zarówno strategia Banku jak i proces zarządzania nim są przemyślane i wróżą ogromny sukces – mówi Andrzej Halicki, Minister administracji i cyfryzacji – przedstawiciel podmiotu dominującego względem Poczty Polskiej, akcjonariusza większościowego Banku Pocztowego.

Jednocześnie Bank, zgodnie z wolą akcjonariuszy, po dokapitalizowaniu w ramach emisji prywatnej, będzie kontynuował proces przygotowania do pozyskania kapitału w drodze pierwszej publicznej oferty (IPO) i debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pozyskane w drodze emisji środki pozwolą na kontynuowanie dynamicznego rozwoju w perspektywie realizowanej przez Bank strategii, czyli do 2018 r.

– Model biznesowy Banku, dotychczasowe wyniki oraz ogromny potencjał do dalszego rozwoju zostały pozytywnie odebrane przez rynek. Jednak niesprzyjające okoliczności wynikające m.in. z propozycji nowych regulacji, w tym podatkowych, utrudniają obecnie pozyskanie środków na dalszy rozwój poprzez rynek kapitałowy – mówi Szymon Midera, Prezes Zarządu Banku Pocztowego. – Chcemy być wiodącym, wyspecjalizowanym bankiem oferującym proste usługi przede wszystkim w Polsce regionalnej, czyli w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców. Dokapitalizowanie przez akcjonariuszy pozwoli na kontynuację realizacji założonej strategii, zakładającej szybki rozwój przy zachowaniu miar kapitałowych na bezpiecznym poziomie. Jednocześnie możemy spokojnie przygotowywać się do pozyskania kapitału potrzebnego nam w perspektywie do końca 2018 r. w drodze pierwszej oferty publicznej, jak tylko sytuacja się ustabilizuje – komentuje Prezes Banku Pocztowego.

Bank Pocztowy z sukcesem odpowiada na potrzeby Polaków, w szczególności mieszkańców mniejszych miejscowości, którzy mają ograniczony dostęp do usług bankowych. Dzięki strategicznej współpracy z Pocztą Polską oraz prosteji przystępnej ofercie produktów i usług Bank jest blisko każdego Polaka.

źródło: Bank Pocztowy