Bankowa Ewolucja w Deutsche Bank – nowy system bankowości db easyNET w wersji „mobilnej” i platforma db Navi Invest

Wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii jest jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Deutsche Bank Polska. Klienci Banku mogą już korzystać z pierwszych wdrożonych rozwiązań: systemu bankowości db easyNET w wersji „mobilnej”, dostosowanej do obsługi na smartfonach i tabletach, oraz on-line’owej platformy db Navi Invest, która pozwala na wyszukiwanie i porównywanie funduszy inwestycyjnych, a także tworzenie koszyka produktów zgodnie ze stylem  inwestowania Klienta.

– Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych jest doskonałym dopełnieniem realizowanego przez nas podejścia relacyjnego – mówi Leszek Niemycki, Wiceprezes Deutsche Bank Polska. – Inwestując jednocześnie w technologię oraz kompetencje doradcze budujemy unikalny model bankowości dla wymagających Klientów. Udostępniliśmy już pierwsze rozwiązania: serwis bankowości elektronicznej w „wersji mobilnej”, dostosowanej do obsługi na smartfonach i tabletach, oraz innowacyjną platformę db Navi Invest pozwalającą w sprofilowany sposób budować koszyki funduszy inwestycyjnych. A to dopiero początek naszej „bankowej ewolucji”. Trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami, które są odpowiedzią na aktualne oczekiwania naszych Klientów wobec instytucji bankowych. W dzisiejszych czasach nie wystarczy już wyłącznie atrakcyjna, spójna oferta produktów i usług finansowych. Liczy się również profesjonalizm doradców oraz to, czy oferta jest dostępna w nowoczesnym środowisku, kompatybilnym ze stylem życia i potrzebami naszych Klientów.

Więcej o Bankowej Ewolucji: https://lp.deutschebank.pl/bankowa-ewolucja/

Nowy system db easyNET do obsługi na urządzeniach mobilnych

Jako jedno z pierwszych rozwiązań w ramach projektu digitalizacji, Deutsche Bank udostępnił nową bankowość elektroniczną db easyNET w wersji „mobilnej”, dostosowanej do obsługi na smartfonach i tabletach, opartą na ekosystemie miniaplikacji.

Klient Banku, logując się do serwisu ze smartfona lub tabletu poprzez przeglądarkę internetową, może korzystać z szeregu miniaplikacji wybranych i ułożonych według własnego klucza. W obecnej wersji dostępne są: informacje o rachunkach, lokatach terminowych, kartach płatniczych oraz kredytach, płatności do zdefiniowanych odbiorców, spłata karty kredytowej i raty kredytu, lokaty terminowe oraz doładowanie telefonów komórkowych.

Docelowo rozwiązanie to zostanie uzupełnione o pozostałe funkcjonalności dotychczasowego systemu db easyNET, a także dostosowane do większych rozdzielczości (laptopy/PC) zastępując tym samym obowiązującą do tej pory wersję systemu bankowości elektronicznej.

Ponadto, bazując na rozwiązaniach dostępnych w ramach nowego systemu, wraz z rozwojem oferty bank będzie mógł wdrażać dodatkowe funkcjonalności poprzez dołączanie kolejnych miniaplikacji o dowolnej skali złożoności. Klient Banku będzie mógł wybierać te, które najlepiej odpowiadają na jego potrzeby i w ten sposób będzie w stanie samodzielnie tworzyć własną bankową platformę.

Wygląd systemu został zaprojektowany zgodnie z podejściem RWD (Responsive Web Design). Umożliwia ono korzystanie z tego samego oprogramowania na urządzeniach dowolnej klasy tj. smartfonach, tabletach, a docelowo również na desktopach. System automatycznie dostosowuje swój wygląd i funkcjonalność do urządzenia, z którego Klient korzysta w danym momencie.

Dostęp do serwisu działającego pod adresem: https://dbeasynet.deutschebank.pl możliwy jest poprzez przeglądarkę internetową z urządzeń mobilnych opartych na systemach Android, iOS oraz Windows.

Nowa bankowość elektroniczna db easyNET w wersji „mobilnej”, dostosowanej do obsługi na smartfonach i tabletach, została wdrożona we współpracy z Asseco Poland S.A.

db Navi Invest – zbuduj swój portfel funduszy inwestycyjnych bez wychodzenia z domu

Deutsche Bank Polska wprowadza innowacyjną platformę online pozwalającą inwestorom na wyszukiwanie i porównywanie funduszy inwestycyjnych z szerokiej oferty Banku, a także tworzenie spersonalizowanego portfela funduszy zgodnie z wybranym stylem inwestowania. Db Navi Invest oferuje dwie ścieżki nawigacji – dla początkujących i zaawansowanych inwestorów.

Db Navi Invest jest bezpłatnym narzędziem dostępnym w Internecie dla wszystkich zainteresowanych inwestowaniem za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Umożliwia wyszukiwanie i porównywanie ponad 700 funduszy 18 TFI dostępnych w ofercie Deutsche Bank. Co więcej, w kilku prostych krokach pozwala na indywidualny dobór funduszy do portfela zgodnie z wybranym stylem inwestowania.

Mniej zaawansowani inwestorzy mogą wybrać jeden z pięciu modelowych stylów inwestowania zróżnicowanych pod względem ryzyka i horyzontu inwestycji: bezpieczny, stabilny, zrównoważony, dynamiczny lub agresywny. Każdemu z nich odpowiada określona, zdywersyfikowana struktura aktywów w podziale na odpowiednie kategorie funduszy.

Po wskazaniu wybranego stylu, db Navi Invest prezentuje wszystkie fundusze z oferty Deutsche Bank odpowiadające danemu stylowi inwestowania. Następnie użytkownik przechodzi do samodzielnego konstruowania zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Kluczem do tego są właściwe proporcje, co wpływa w znacznym stopniu na zwiększenia bezpieczeństwa inwestycji jako całości i ograniczenie ryzyka strat w dłuższej perspektywie. Narzędzie pokazuje użytkownikowi, czy wybrane przez niego fundusze spełniają kryteria danego stylu np. bezpiecznego czy też od niego odbiegają. Wybór funduszy i całościową ocenę ryzyka ułatwiają kryteria porównywania takie jak historyczne wyniki, ich powtarzalność, stopień ryzyka czy też rating (relacja zysku do ryzyka) nadawany przez niezależny zespół analityków Analiz Online. Db Navi Invest automatycznie generuje przejrzyste wykresy, na których można porównać do 5 funduszy. Po dokonaniu ostatecznego wyboru, użytkownik określa, jaką kwotę chciałby zainwestować. Może także uwzględnić w swoim portfelu już posiadane fundusze.

Z kolei ścieżka dla zaawansowanych inwestorów zakłada samodzielną budowę portfela na podstawie wybranych funduszy, również z uwzględnieniem dotychczasowych inwestycji.

Na koniec obu dróg db Navi Invest generuje podsumowanie kalkulacji, z którą można udać się do Oddziału Deutsche Bank lub zamówić kontakt doradcy. Docelowo platforma będzie zintegrowana z systemem bankowości elektronicznej db easyNET i będzie umożliwiała zakup funduszy online.

Platforma db Navi Invest jest dostępna pod linkiem: www.dbnaviInvest.pl

– Naszą misją jest przekonanie Polaków, że jedyną naprawdę skuteczną metodą pomnażania kapitału jest korzystanie z różnorodnych narzędzi inwestycyjnych. Db Navi Invest to narzędzie dedykowane tym inwestorom, którzy informacji i ofert szukają najchętniej w Internecie. Bardzo istotny jest jego walor edukacyjny, ponieważ db Navi Invest objaśnia krok po kroku, jak zdefiniować swoje preferencje w zakresie inwestycji i budować zdywersyfikowany portfel inwestycyjny. Informacje na temat poszczególnych funduszy, przejrzyste kryteria porównywania i prezentacja w formie wykresów pomagają dokonać świadomego wyboru z oferty kilkuset funduszy inwestycyjnych – mówi Monika Szlosek, Dyrektor Bankowości Detalicznej i Inwestycyjnej, Deutsche Bank.

Wprowadzenie platformy db Navi Invest to kolejny element strategii Deutsche Bank zakładającej pozycjonowanie Deutsche Bank jako instytucji specjalizującej się w produktach inwestycyjnych i strategiach pomnażania kapitału, posiadającej obecnie najbardziej przekrojową na rynku ofertę funduszy.

Platforma db Navi Invest została wdrożona we współpracy z Blue Services, natomiast wykorzystywane dane pochodzą z Analiz Online.

Jak działa db Navi Invest?

  1. Wybór stylu inwestowania
  2. Selekcja funduszy
  1. Dopasowanie do modelowego stylu inwestowania
  1. Określenie kwoty inwestycji
  2. Podsumowanie kalkulacji – gotowe do zapisania lub wydruku

Db Navi Invest prezentuje także aktualne promocje funduszy inwestycyjnych dostępnych w Deutsche Bank. Do końca tego roku inwestorzy mogą skorzystać z promocji:

Majstersztyk w inwestycjach – Deutsche Bank oferuje pakiet, w skład którego wchodzą atrakcyjnie oprocentowana lokata oraz fundusze inwestycyjne. W ramach pakietu połowa środków jest zdeponowana na lokacie o oprocentowaniu 5% w skali roku na okres 3 miesięcy. Druga połowa środków przeznaczana jest na nabycie wybranych przez Klienta jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 18 TFI dostępnych w ofercie Deutsche Bank. Oferta Majstersztyk w inwestycjach została uznana za najatrakcyjniejszy tego typu pakiet na rynku przez Comperia.pl*. Minimalna kwota wpłaty w przypadku jednego pakietu wynosi 1 tys. zł, przy zachowaniu odpowiedniej proporcji pomiędzy lokatą a funduszami. Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty. Klient może skorzystać z więcej niż jednego pakietu. Oferta jest przeznaczona zarówno dla dotychczasowych, jak i dla nowych Klientów Deutsche Bank, którzy wpłacą nowe środki w okresie promocji, trwającej do 31 grudnia br. Z oferty można skorzystać we wszystkich Oddziałach Deutsche Bank.

Regulamin promocji:

https://www.deutschebank.pl/product-doc-10584064.bdoc?pm=text&pc=Regulamin-promocji-Majstersztyk-w-Inwestycjach-V

Zwracamy 1% – Deutsche Bank oferuje premię w wysokości od 50 zł do 20 tys. zł Klientom, którzy zainwestują swój kapitał w jednostki funduszy inwestycyjnych. Bank nie pobiera opłat wstępnych za zakup jednostek. Promocja obejmuje fundusze aż 18 TFI dostępnych w ofercie Deutsche Bank.  Wysokość premii zależy od kwoty zakupu jednostek i stanowi 1% tej kwoty. Może ona wynieść od 50 zł dla kwoty 5 tys. zł do maksymalnie 20 tys. zł brutto (dla kwoty 2 mln zł). Aby wziąć udział w promocji, należy w czasie jej trwania zainwestować w fundusze min. 5 tys. zł, ale uczestnik promocji może także dokonać dowolnej liczby wpłat na sumę min. 5 tys. zł.

Regulamin promocji: https://www.deutschebank.pl/product-doc-7766018.bdoc?pm=text&pc=Regulamin-Promocji-Zwracamy-1%25

*Ranking Comperia.pl z 14.10.2015 http://www.comperia.pl/ranking-lokat-z-funduszem-deutsche-bank-gora.html

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A.

źródło: Deutsche Bank