Bartosz Drabikowski powołany do zarządu PKO Banku Polskiego

  • Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała Bartosza Drabikowskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu banku.
  • Rada Nadzorcza zdecydowała również o odwołaniu Rafała Kozłowskiego z zarządu banku.
  • Decyzje obowiązują od 15 czerwca 2021 r.

Bartosz Drabikowski od maja 2008 do grudnia 2017 pełnił już funkcję wiceprezesa zarządu PKO Banku Polskiego nadzorującego Obszar Finansów i Rachunkowości. Był także przewodniczącym rad nadzorczych spółek z Grupy Kapitałowej Banku: Inteligo Financial Service, eService oraz PKO Faktoring.

– Można powiedzieć, że jestem prawdziwym weteranem PKO Banku Polskiego. W ciągu prawie 10 lat moich poprzednich kadencji przyszło mi mierzyć się zarówno z konsekwencjami kryzysu finansowego z lat 2008 i 2009, jak i uczestniczyć w dziesiątkach ważnych dla banku projektów. Wśród w nich było przygotowanie i wprowadzenie na rynek naszej aplikacji mobilnej IKO, czy systemu płatności BLIK. W tym okresie aktywa banku wzrosły z poziomu 134 mld do 300 mld zł, kurs akcji zwiększył się z poziomu 19 zł do 43 zł, a roczny zysk netto przekroczył 3,7 mld zł.

– podkreśla Bartosz Drabikowski

Bartosz Drabikowski w latach 2015 – 2016 był członkiem Rady Dyrektorów VISA Europe oraz Komitetu Ryzyka, Audytu i Finansów tej organizacji.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi. Od 2006 do 2008 r., był członkiem zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej, odpowiedzialnym za finanse, nowe produkty w obszarze płatności elektronicznych, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem. Był te członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
Przez kilka lat był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, a także Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Społecznie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Zasiadał również w wielu instytucjach Unii Europejskiej: był m.in. członkiem Financial Services Committee (Rada Europejska), członkiem European Banking Committee oraz European Securities Committee (Komisja Europejska).
Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał m.in. za regulacje oraz nadzór nad instytucjami rynku finansowego, przede wszystkim sektora bankowego oraz rynku kapitałowego. Przygotowywał również strategie rozwoju sektora usług finansowych zarówno w Polsce jak i w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej.
Bartosz Drabikowski jest absolwentem Harvard Business School, gdzie ukończył Advanced Management Program. Jest także absolwentem programu Executive MBA University of Illinois at Urbana – Champaign, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Łódzkiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Akademii Dyplomatycznej (w ramach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych).